سوالات درس‌های ۴و ۵و ۶ عربی ۱۱

سوالات درس‌های ۴و ۵و ۶ عربی ۱۱ عربی یازدهم ریاضی و تجربی عيِّن الصَّحیح فی معنَی الکلمات . أحسِن کَما تُحِبُّ أن یُحسَنَ إلَیکَ -شما – دوست ندارد – تو را    -همانگونه – دوست نداری – تو    -همانطور – دوست داری –  به تو  اِنتَخِبِ التَّرجمةَ الصَّحيحةَ . الف: تَجْلِسُ مَعَ زَميلِكَ.    …

سوالات درس‌های ۴و ۵و ۶ عربی ۱۱ ادامه مطلب »