تمثیل

سوالات منطق دهم

سوالات منطق دهم درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید. ۱-تعریف را با مفهوم خاص آغاز می کنیم و سپس مفهوم خاص تر را بیان می کنیم. ۲-قضایای حملی همان جملات خبری در ادبیات هستند. ۳-استدلال های استقرایی از نظر قوت و ضعف در یک سطح قرار دارند. ۴-وجه تسمیه ی قضایای شرطی متصل …

سوالات منطق دهم ادامه مطلب »

نمونه سوال منطق دهم

نمونه سوال منطق دهم تعیین کنید گزینه های زیر کدامیک غلط و کدام یک صحیح می باشند. الف) منطق همانند سیستم کنترلی خود رو است که موجب حرکت خودرو می شود. ب)در دلالت تضمن ،کل معنای لفظ مورد نظر است. پ) استدلالهای استقرایی از نظر قوت و ضعیف در سطوح مختلفی قرار دارند. ج) مفاهیم …

نمونه سوال منطق دهم ادامه مطلب »

درس یکم فارسی ۱۱ (نیکی)

درس یکم فارسی ۱۱ درس یک فارسی یازدهم                             نیکی  یکی روبهی دید بی دست و پای         فرو ما ند در لطف و صنع خدای قلمرو زبانی: یکی : اسم مبهم / فروماند: تعجّب کرد / صُنع : آفرینش ، …

درس یکم فارسی ۱۱ (نیکی) ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن