امتحان منطق

سوالات منطق دهم

سوالات منطق دهم درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید. ۱-تعریف را با مفهوم خاص آغاز می کنیم و سپس مفهوم خاص تر را بیان می کنیم. ۲-قضایای حملی همان جملات خبری در ادبیات هستند. ۳-استدلال های استقرایی از نظر قوت و ضعف در یک سطح قرار دارند. ۴-وجه تسمیه ی قضایای شرطی متصل …

سوالات منطق دهم ادامه مطلب »

سوالات منطق دهم نوبت دوم

سوالات منطق دهم نوبت دوم ۱.درستی یا نادرستی عبارات زیر را با علامت(ص/غ)مشخص نمایید. الف).به افراد یا اشیائی که در جهان ،مفاهیم بر آن ها صدق می کنند«مصداق»گفته می شود. ب).در تعریف لغوی ،به ذکر نمونه ها یا تصاویری از مصادیق واژه مورد نظر یا موارد شبیه به آن می پردازیم. ج).سور(هر)یا (هیچ)،نشانه ی جزئی …

سوالات منطق دهم نوبت دوم ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن