فاز امتحان دین و زندگی یازدهم انسانی

15,000تومان

عنوان : مجموعه سوالات امتحانی دین و زندگی ۱۱ انسانی
مولف: مرضیه یوسف اقدم
نوبت چاپ : اول ۱۳۹۸
قیمت : ۱۰۰۰۰تومان
شابک : ۵-۱۳۰-۲۱۸-۶۰۰-۹۷۸
تعداد صفحه:۴۰

فاز امتحان دین و زندگی یازدهم انسانی

دو جور می توانید این کتاب را بخوانید:

  1. از ابتدای سال با توجه به تدریس معلم مباحث مربوطه را بخوانید و پاسخ دهید.
  2. نزدیک امتحانات از خودتان امتحان بگیرید

ویژگی کتاب فاز امتحان دین و زندگی ۱۰ رشته ریاضی و تجربی:

  • ۶ سری سوال امتحانی پایان نوبت اول
  • ۱۰ سری سوال امتحانی پایان نوبت دوم
  • ۴۳۲ سوال در مجموع
  • پاسخنامه تشریحی

کنار هر سوال دو کار انجام داده ایم: ۱٫ بارم هر سوال را آورده ایم  ۲٫ صفحه یا فصلی که سوال طراحی شده است را آورده ایم.

به بالای صفحه بردن