فاز امتحان زبان انگلیسی دهم عمومی

15,000تومان

عنوان : مجموعه سوالات امتحانی انگلیسی دهم  عمومی
مولف : صبا غیوری
نوبت چاپ : اول ۱۳۹۸
قیمت:۱۰۰۰۰
تعداد صفحه:۴۰

فاز امتحان زبان انگلیسی دهم عمومی

دو جور می توانید این کتاب را بخوانید:

  1. از ابتدای سال با توجه به تدریس معلم مباحث مربوطه را بخوانید و پاسخ دهید.
  2. نزدیک امتحانات از خودتان امتحان بگیرید

ویژگی های این کتاب:

  • ۴ سری سوال امتحانی پایان نوبت اول
  • ۸ سری سوال امتحانی پایان نوبت دوم
  • ۴۰۰ سوال در مجموع
  • پاسخنامه تشریحی
  • همراه با مشاوره درسی

کنار هر سوال دو کار انجام داده ایم: ۱٫ بارم هر سوال را آورده ایم  ۲٫ صفحه یا فصلی که سوال طراحی شده است را آورده ایم

به بالای صفحه بردن