کنکور انسانی

کنکور انسانی

در این بخش شما دبیران و دانش آموزان علوم انسانی با درسنامه و جزوه کامل دروس مختلف علوم انسانی روبرو می شوید که می توانید ما خواندن دقیق هر بخش از آموزش درست و کامل آن در مطمئن شوید.

ذکر نکات مهم در مطالب ارائه شده است.

آزمون فلسفه دوازدهم علوم انسانی

آزمون فلسفه دوازدهم علوم انسانی درست را از نادرست مشخص کنید: الف-«انسان» و«وجود» دو مفهوم مختلف و متفاوت اند نه دو  موجود جداگانه. ب-حکمای ایران باستان شناختی روشن از مبدأ هستی داشته اند. ج- در استدلال فارابی بر اثبات وجود خدا، وجود علت، مشروط بر وجود معلول است. د- از نظر فیلسوفان مسلمان، نیروی استدلال …

آزمون فلسفه دوازدهم علوم انسانی ادامه مطلب »

آزمون سلامت و بهداشت (کلیه رشته ها)

آزمون سلامت و بهداشت (کلیه رشته ها) درستی یا نادرستی هر یک از عبارتهاي زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید. الف) در اسلام بدن انسان هدیه و امانت الهی براي تکامل روح بهحساب میآید. ب) رشد، ترمیم و حفظ بافتهاي عضلانی از عملکردهاي چربیها در بدن میباشد. ج) بهترین سن براي بارداري در زنان …

آزمون سلامت و بهداشت (کلیه رشته ها) ادامه مطلب »

سوالات جغرافیا یازدهم علوم انسانی

سوالات جغرافیا یازدهم علوم انسانی صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید ♦زیست بومها نواحی انسانی هستند که به سبب پوشش گیاهی و زندگی جانوری خاصشان از بقیه متمایز میشوند. ♦آب و هوا وضعیت هوای یک ناحیه در مدت زمان نسبتا طولانی است. ♦مناطق ساحلی به طور مداوم تحت تاثیر امواج دریا،جزر و …

سوالات جغرافیا یازدهم علوم انسانی ادامه مطلب »

سوالات تاریخ یازدهم علوم انسانی

سوالات تاریخ یازدهم علوم انسانی گزینه صحیح را انتخاب کنید. •پیشینه تاسیس دیوان در دوران اسلامی به زمان کدام شخص بر می گردد؟ الف:عبدالملک بن مروان        ب:مروان بن عبدالملک         ج:عمربن خطاب                د: هشام بن عبدالملک •چرا اقدامات عمربن عبدالعزیز هشتمین خلیفه اموی …

سوالات تاریخ یازدهم علوم انسانی ادامه مطلب »

سوالات عربی دهم (ریاضی و تجربی)

سوالات عربی دهم (ریاضی و تجربی) نیمسال اول   ترجِم الکلمتَینِ تحتهما خطٌ. ( ترجمه ی کلمات خط کشیده شده) ۱ – المُسلِمونَ خُمسُ سُکانِ العالَم .                               ۲ – هل تُصَدِّقُ هذه الظّاهِرةَ ؟ أکتُب فی الفراغ الکلمَتَینِ الترادفتینِ و الکلمَتَینِ المتضادتَینِ . ( کلمةٌ زائدة) رَخیصَهٌ  /   المُجتهِد /  راسِب  /   غالیة  /  المُجِّد …

سوالات عربی دهم (ریاضی و تجربی) ادامه مطلب »

سوالات عربی دهم انسانی

سوالات عربی دهم انسانی تَرجِم الکلماتِ الَّتی تحتَها خطٌ : اُنظُر إِلَی اللَّیلِ فَمَن أَوجَدَ فیهِ قَمَرَه            وَ زانَهُ بِأَنجُمٍ کَالدُّرَر المُنتَشِرَه یَحْتَفِلُ النّاسُ ظاهرة مَطَرِ السَّمَکِ .              اُنْظُرْ لِتِلْکَ الشجرةِ ذاتِ الْغُصُونِ النَّضِرَةِ .   عَیِّن الکلمات المتضادة و المترادفة ( کلمتانِ زائدتانِ )   ذَکَر – حُجْرَة …

سوالات عربی دهم انسانی ادامه مطلب »

تست روان شناسی ۱۱ علوم انسانی

تست روان شناسی ۱۱ علوم انسانی نیمسال اول – کدام‌یک از منابع و روش‌های کسب آگاهی و معرفت نیست؟ □ عقل                      □ شهود و وحی                      □ مغز                  …

تست روان شناسی ۱۱ علوم انسانی ادامه مطلب »

سوالات عربی دهم علوم انسانی

سوالات عربی دهم علوم انسانی نیمسال اول ♦ترجم الکلمات التی تحتها خطّ الف- یُلاحظ النّاس غیمةً سوداء                   ب-إنَّکم مسؤولون عن البُقاع والبهائم ♦ اُکتُب فی الفراغ الکلمتینِ المُترادفتین والکلمتین المتضادتینِ الاراذل ؛ زرَعَ ؛ العُدوان ؛ الافاضل ؛ العداوة ……………=…………….           …………….#……………….. ♦اُکتب مفرد او جمع الکلمتینِ:   الف- غُصون……………….  ب- زیت………………… ♦عیّن الکلمة الغریبة فی المعنی الف-المُحیط   …

سوالات عربی دهم علوم انسانی ادامه مطلب »

تحلیل کنکور سراسری نحوه مطالعه درس منطق و فلسفه

نحوه مطالعه درس منطق و فلسفه تحلیل کنکور سراسری نحوه مطالعه درس منطق و فلسفه پس ا ز یادگیری کامل در س در کلا س معلم یا مطالعه ویادگیری دقی ق مطالب، بهترین راهکار آن است که دانشآموز در همان روز و حداکثر سه ساعت پس از کلاس درسی مطالب آن درس را مطالعه نموده …

تحلیل کنکور سراسری نحوه مطالعه درس منطق و فلسفه ادامه مطلب »

سوالات علوم و فنون دوازدهم

سوالات علوم و فنون دوازدهم تاریخ ادبیات و سبک شناسی ◊جای های خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید . الف) کتاب « خداوند نامه » اثر……………….است.                                                  فتحعلی خان صبای کاشانی. …

سوالات علوم و فنون دوازدهم ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن