نمونه سوال منطق ۱۰

نمونه سوال منطق ۱۰

نیمسال اول

جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید.

الف) منطق علمی . ……….. که تبحر درآن به تمرین و ممارست نیاز دارد.

ب) به کار بردن دلالت مطابقی به جای تضمنی و التزامی، منجر به مغالطه …………………. می شود.

ج) هر گاه مفهومی فقط یک فرد خارجی داشته باشد، اما ذهن بتواند افراد  دیگری برای آن فرض کند، یک مفهوم ……….. است مثل مفهوم…………..

د)نتیجه قیاس و استنتاج بهترین تبیین، به ترتیب همواره………..و……….است.

ه)در روش تعریف به ………. اشتراک بین صفتها توصیف کننده یا تعریف کننده مفهوم است.

نمونه سوال منطق ۱۰

عبارت های درست و نادرست را مشخص کنید؟

الف)منطق همچون آجرها و مواد لازم برای ساختن بنای  فکری است.

ب)هنگامی که مفاهیمی را طبقه بندی می کنیم ،وجوه اشتراک آنرا با مفاهیم غیر مشابه مشخص می کنیم.

ج)جا مع و ما نع بودن تعریف یعنی رابطۀتعریف با آنچه تعریف می شود از نظر مصادیق رابطه تساوی دارند.

د) به صرف مشابهت ظاهری میان دو امر جزئی نمی توان حکم یکی را به دیگری سرایت داد. 

گزینه های درست را انتخاب کنید؟

الف)کدام گزینه موجب مغالطه ابهام در عبارت نمی شود؟

۱)زهرا به همکلاسی خود گفت که مقاله اش منتشر شد.                   ۲)آن یکی شیر است کآدم می خورد

۳)تو بیایی من رسیده ام خانه                                                        ۴)من تو را از برادرت بیشتر دوست دارم

ب) تصوری که هرفرد ازپدر،خود دارد ونماز میت ،چگونه تصوری است ؟

۱)کلی – جزیی                   ۲)کلی – کلی             ۳)جزیی- کلی           ۴) جزیی جزیی

ج)در تعریف دایره به شکلی است که محیط آن منحنی است کدام گزینه صحیح است ؟

داغ ترین مطلب!
جزوه درس اول تاریخ 11

۱) مانع  است                       ۲) )مانع نیست             ۳) جامع ومانع است            ۴)جامع است مانع نیست

د) هرگاه تعریف  شامل ………..غیر و بیگانه نشود ………….. خواهد بود .

الف) افراد- مساوی       ب) افراد- مانع                           ج)تصورات-مانع                           د)تصورات- مساوی

ه)عبارت  عروس نوبخت کارمند اداره مالیات است .دارای چه مغالطه ای است؟

الف)اشتراک لفظ        ب) ابهام در عبارات                    ج)توسل به معنای ظاهری              د)نگارشی کلمات

ی) هنگامی که شرایط استفاده از استقرا  تعمیمی را به درستی رعایت نکنیم، دچار چه مغالطه ای می شویم.

الف) اشتراک لفظ                        ب) نگارشی کلمات               ج)تعمیم شتابزده               د)تمثیل ناروا

«چون آب در صد درجه جوش می آید »  «انسان حیوان ناطق است » به ترتیب مربوط به کدام بخش منطق می باشند؟
ازمیان موارد زیر تصورها و تصدیقها را مشخص کنید

الف) پرنده آواز خوان                       ب)درختی که در پاییز میوه می‌دهد.

نوع دلالت لفظ بر معنارا تعیین کنید؟

الف)مادرم دلش دریاست                     ب)درس فرزندم را از مدرسه پرسیدم

مفاهیم جزیی و کلی را مشخص کنید؟ا

الف)تنها هسر من                        ب)   این خانه ویلایی                                 ج)اورانوس                         د) ماه آذر

 نسبت میان مفاهیم زیر را مشخص کنید؟

الف)  رنگ و بنفش             ب) جیوه  و   فلز مایع                      ج) اسب و پستاندار                          د) مداد و جامدادی

نوع تعریف های زیر رامشخص کنید؟

الف) یسنا : جشن

ب)رادیو اکتیو: جسمی دارای تشعشعات اتمی

ج)به کودکی که نمی داند مبل چیست با نشان دادن صندلی به او می گوییم مبل شبیه صندلی است که روی ان می توان نشست.      د)اسب:حیوان شیهه کشنده است

داغ ترین مطلب!
آزمون منطق دهم
اشکال تعریف های زیر رامشخص کنید؟

الف)در تعریف الکل : مایع ضد عفونی کننده              ب)عطر: ماده ای خوشبو

ج)ایرانی:کسی که فارسی صحبت میکند                  د)حادث قدیم نباشد قدیم حادث نباشد

ه)بیهوده گویی:ژاژخواهی

انواع استدلالها را تعیین کنید ؟ قوی و ضعیف بودن را هم مشخص کنید؟

الف) در این دادگاه فقط به تخلفات اختلاس رسیدگی می شود او در این دادگاه محاکمه شده است بنابراین اومتهم به اختلاس است.  ب)ظاهر او همانند انسان هاي مومن است لذا می شود به اعتماد کرد.

ج)نوجوانی روی خیابان دراز کشیده است و ناله میکند حتما تصادف کرده است.

د)هزاران سال بود که یخهای قطبی ذوب نشده بودند اما در دهه های اخیر شروع به ذوب شدن کرده اند. پس علت ذوب شدن آنها تابش خورشید نیست و میتوان نتیجه گرفت که دمای هوای کرهی زمیش رو به افزایش است.

ه)رستوران های «هایدا » و «سودا» اسامی شبیه هم دارند، پس کیفیت غذایی آنها هم مانند هم است

و) من انسان هستم و هر انسانی به خواب کافی نیاز دارد ، بنابراین به خواب کافی نیازدارم.ی)چند تن از همسایه های ما که   دماوندی هستندسحر خیز هستند، بنابراین همه دماوندی ها سحرخیزهستند

به سوالات زیر پاسخ دهید؟

الف)شیوه های نقد استدلال تمثیلی را توضیح دهید؟

ب) درمورد تمثیل ناروا توضیح دهید و مثال بزنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

تخفیف 5%+25%
هیچی
دفعه ديگه .
تقریبا!
کد تخفیف 3%+25%
کد تخفیف 7%+25%
چیزی نیست
روز شانست نبود
تقریبا!
ارسال رایگان
نشد
پوچ

شانس خودتان را برای برنده شدن یک جایزه امتحان کنید!
شانس خود را برای برنده شدن تخفیف های شگفت انگیز امتحان کنید!
دکمه زیر را فشار دهید و اجازه دهید تا گردونه شانس شما را برای بردن جایزه مشخص کند.

اگر برنده شدید کدی که گردونه بهتون میده رو یادداشت کنید و هتگام ثبت سفارش در قسمت کد تخفیف وارد کنید

اگر بازنده شدید ما یک بازی دیگر به شما می دهیم !

به بالای صفحه بردن