نمونه سوال فارسی ۱۰

نمونه سوال فارسی ۱۰

الف: قلمرو زبانی (۷نمره )

۱_ معنی واژه های مشخص شده را بنویسید.

الف) به ایشان (مولع) مباش             ب) دو دست را تا( کُله) نمایان ساخت

پ) ( دی) که از دبستان به سرای می شدم           ت) (هماوردت) آمد ، مشو باز جای

مورد تایید دفتر تکنولوژی آموزشی وزارت آموزش و پرورش

۲_ املای درست را از واژگان داخل کمانک انتخاب کنید.

الف) از برهنگی و ( آجزی_ عاجزی ) به دیوانگان ماننده بودیم.

ب) دشمن در برابر ایمان جنود خدا ( متکی – مطکی ) به ماشین پیچیده جنگ است.

ج) هنوز چشمه ذوق و ( قريهه – قريحه ) و استعداد ادبی او خشک نشده بود.

۳_ املای کدام گزینه با توجه به معنای آن صحیح می باشد؟

الف) قرابت: دوری         ب) نسیان: فراموشی              ج) مخزول: خوار                د) طملک: مالک شدن

نمونه سوال فارسی ۱۰

۴_ کدام مورد صحیح و کدام مورد غلط است؟

الف: پسوند “ک” در واژه «خورجینک » بر” کوچک و ناچیز بودن “دلالت می کند.

ب: نوع “و” در جمله( از خم کتف و سینه فرا رفت( واو ربط ) است.

۵_ مُمال واژگان زیر را بنویسید.        الف: رکاب…………….            ب: حجاب ……………

۶_ درباره کاربرد کلمه (را) در بیت زیر توضیح دهید.

هدیه ها می داد هر درویش را            تا بیابد نطق مرغ خویش را

۷_ از میان موارد زیر ترکیب های وصفی و اضافی را مشخص کنید.

سرور آزادگان / دوست من/ چشمه ی گرم/ زیبانرین صبر

۸_ در جمله زیر نقش دستوری واژگان مشخص شده را بنویسید.(نهاد – مفعول-منادا و…)

( ناتانائیل)، من به تو (شور و شوقی) خواهم آموخت.

داغ ترین مطلب!
علوم و فنون ادبی یازدهم

۹_ طبق بیت: «ریش بر می کند و می گفت : ای دریغ/ کافتاب نعمتم شد زیر میغ »

الف) در گروه اسمی : « آفتاب نعمتم » ، هسته چیست؟                 ب) بیت چند جمله دارد؟

۱۰_ نوع « را » در کدام گزینه ، با بقیه متفاوت است؟

الف) چو سهراب را دید گرد آفرید             ب) کمان را بمالید رستم به چنگ

ج) تورا بهتر آید که فرمان کنی                     د) همی رنجه داری تن خویش را

۱۱_ « حذف فعل و نوع آن » را در بیت زیر تعیین کنید.

« هردو نی خوردند از یک آبخور       این یکی خالی و آن پر از شکر»

نمونه سوال فارسی ۱۰

با برنامه‌ریزی درس بخوانید

ب: قلمرو ادبی (۵ نمره)

۱۲_ مصراع دوم بیت «علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را! …………. ..» کدام است؟

الف) به علی شناختم من، به خدا قسم، خدا را                   ب) که به ماسوا فکندی همه سایه ی هما را

۱۳_ مصراع اول بیت ( وقتی دل سودایی، می رفت به بستان ها) کدام است؟

الف) بی خویشتنم کردی، بوی گل و ریحان ها              ب) گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید

۱۴_ آثار زیر از چه کسانی است؟    الف: اتاق آبی:……………………     ب: سمفونی پنجم جنوب:……….

۱۵_ «دریادلان صف شکن» نوشته ی کیست؟        الف) رجایی              ب) مطهری                ج) مرتضی آوینی               د) علامه طباطبایی

۱۶_ درستی یا نادرستی عبارت زیر را تعیین کنید.

الف: گردآفریده از کتاب «شاهنامه” سروده ی «فردوسی» است.

داغ ترین مطلب!
نمونه سوال فارسی دهم

ب: آوردن آیه، حدیث،مصراع یا بیتی از شاعر دیگر در شعر و نثر را ” تلمیح” می گویند.

۱۷_ کدام یک از نوشته های زیر به شیوه ی عادی و کدام یک به شیوه ی بلاغی نوشته شده است؟

الف) گل صبر می پرورد دامن من          ب) زمین در آغاز بهار پر از گل های رنگارنگ می شود.

۱۸_ آرایه ی اغراق در ادبیات حماسی کاربرد بیشتری دارد یا ادبیات تعلیمی؟

۱۹_ در شعر زیر ، آرایه ی مراعات نظیر( تناسب) وجود دارد آن را بیابید.

سرورم! ای سرور آزادگان! / در زمانه سقوط و ویرانی/ جز تو، کسی نمانده است/ که در زندگی ما نخل و عتب و تاکستان بکارد.

۲۰_ بیت زیر را از نظر آرایه های ادبی بررسی کنید. (۲ مورد کافی است)

کمان را به زه کرد و بگشاد بَر             نَبُد مرغ را پیش تیرش گذر

نمونه سوال فارسی ۱۰

ج: قلمرو فکری (۸ نمره)

۲۱_ در جمله زیر ، نویسنده بر کدام ویژگی های اخلاقی تاکید می کند؟

” اثرغم وشادی پیش مردمان برخود پیدامکن”

۲۲_در بیت زیر، مولوی آدمی را از چه چیزی برحذر می دارد؟

” چون بسی ابلیس آدم روی هست             پس به هردستی نشاید داد دست ”

۲۳_در بیت زیر مقصود از قسمت مشخص شده چیست؟ در بُن این (پرده نیلوفری)            کیست کند با چو منی همسری؟ ”

۲۴_در سروده «ای سرزمینی کَز خاکت / خوشه های گندم می روید / و پیامبران بر می خیزند . » مقصود از ” خوشه های گندم می روید” چیست ؟

۲۵_ با توجه به عبارت ” تا آنجا که ممکن است بار بشر را به دوش گرفتن.” نیکوترین اندرز نویسنده چیست؟

داغ ترین مطلب!
آزمون علوم و فنون ادبی پایه یازدهم

۲۶_در بیت (( یکی تیر الماس پیکان چو آب/ نهاده بر او چار پر عقاب )) کدام ویژگی تیر توصیف شده است؟

۲۷_ اشعار و عبارات زیر را معنی کنید.

الف: خَلفِ صدقِ نیاكانِ هنرورِ خود بود.     ب: هر که داد از خویشتن بدهد، از داور مُستغنی باشد

ج: سرتیپ گفت:خوب کشیدی،دستت خیلی قوت داره.”

د:ستاره ها یک یک رنگ می باختند.

س: تهمتن برآشفت و با توس گفت       که: رهام را جامِ باده ست جفت

ش: چندان تناوری و بلند/ که به هنگام تماشا/ کلاه از سر کودک عقل می افتد

ک: گلِ صبر می پرورد دامن من

گ:به آورد با او بسنده نبود                بپیچید از او روی و برگاشت زود

میانگین امتیازات ۵ از ۵

دیدگاه‌ خود را بنویسید

تخفیف 5%+25%
هیچی
دفعه ديگه .
تقریبا!
مبلغ نقدی ۱۰۰۰۰۰ریال
کد تخفیف 7%+25%
چیزی نیست
روز شانست نبود
تقریبا!
ارسال رایگان
نشد
پوچ

شانس خودتان را برای برنده شدن یک جایزه امتحان کنید!
شانس خود را برای برنده شدن تخفیف های شگفت انگیز امتحان کنید!
دکمه زیر را فشار دهید و اجازه دهید تا گردونه شانس شما را برای بردن جایزه مشخص کند.

اگر برنده شدید کدی که گردونه بهتون میده رو یادداشت کنید و هتگام ثبت سفارش در قسمت کد تخفیف وارد کنید

اگر بازنده شدید ما یک بازی دیگر به شما می دهیم !

به بالای صفحه بردن