نمونه سوال امتحانی فلسفه یازدهم

نمونه سوال امتحانی فلسفه یازدهم

۱-درستی یا نادرستی گزاره های زیر را با علامت (ص) یا (غ) مشخص کنید:

الف) تلاشهای بشر یرای پاسخ قانونمند موجب ظهور دانشی به نام « علم اخلاق» شده است.

ب) افلاطون در تمثیل غار می خواهد نشان دهد که چگونه فلسفه انسان را به سمت آزادی حقیقی هدایت می کند.

ج)دفاعیه سقراط بیانیه منطقی بوده که همه اصول زندگی وی را دربرمی گرفت.

د) ملاصدرا شیرازی فیلسوف بزرگ راه شیخ اشراق را تکمیل کرد.

و) مقصود ارسطو از ناطق بودن صرفاً سخن گفتن نیست بلکه تفکر و تعقل است.

بودجه فلسفه یازدهم در کنکور سراسری

۲-جاهای خالی را با عبارات مناسب کامل کنید:

الف) ملاصدرا ماندن در …………….. را شایسته انسان نمی داند.

ب) اینکه انسان می تواند به کمک عقل خود علل پیدایش شادی و افسردگی را کشف کند این کشف به وسیله ی شناخت …………….. اتفاق می افتد .

ج)…………….. توضیح داد که قانون علیت از تجربه و آزمایش بدست نمی آید بلکه خودش پایه و اساس هر تجربه است.

د) از نظر……………….انسان چیزی نیست جز یک حیوان راست قامت که از سایر حیوانات یچیده تر است .

ه) شیخ شهاب الدین سهروردی به جای مفهوم «وجود» بیشتر از مفهوم «……………. » استفاده کرد.

و) عقل را از آن جهت که رفتار خوب و بد انسان را تشخیص می دهد« ……………… » می گویند.

۳-عبارت مرتبط را به هم وصل کنید: (یکي از این عبارات اضافي است)

الف) به سبب فروتنی و تواضع خود را سوفیست نخواند.                -۱فارابی

ب)توانایی انسان در شناخت هستی را مطالعه قرار می دهد .           -۲سقراط

داغ ترین مطلب!
جزوه درس 7 فلسفه 12

ج) معلم ثاني                                                                          -۳معرفت شناسی

د)شناخت هرکس برای خودش ونسبت به خودش اعتبار دارد.           -۴هستی شناسی

-۵نسبی گرایان

نمونه سوال امتحانی فلسفه یازدهم

۴-گزینه های مناسب را انتخاب کنید:

الف) کدام یک از گزینه های زیر منافع و مصلحت افراد را بر جامعه مقدم داشته است.

-۱اصالت فرد و جامعه   ◊        -۲ اصالت جامعه   -۳ اصالت فرد    ◊            -۴ دیدگاه سوسیالیسم

ب) از نظر ارسطو چه کسی برای اولین بار لفظ فلسفه را به کار برد؟

-۱تالس        -۲-فیثاغورث                ۳- هراکلیتوس◊                   ۴-پارمیندس

ج) معرفتی که از طریق تقویت ایمان و تعالی بخشیدن به نفس وتهذیب بدست می آید چه نام دارد؟

-۱معرفت حسی               -۲ معرفت عقلی           -۳ معرفت وحیانی            -۴ معرفت شهودی

د) مؤسس پوزیتیویسم که برای اولین بار از این اصطلاح استفاده کرد چه کسی بود؟

-۱اگوست کنت             -۲ کانت           -۳ دکارت                   -۴ بیکن

-به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

-۵فیلوسوفیا مرکب از چه کلمه ای است؟

-۶دو مورد از فواید تفکر فلسفی نام بنویسید؟

-۷چرا از نظر سقراط گریز از بدی دشوار است؟

-۸دیدگاه توماس هابز را در مورد ذهن بشر را بنویسید؟

-۹منظور از اصطلاح مغرب عالم در فلسفه سهروردی چیست؟

داغ ترین مطلب!
نمومه سوال درس 1 عربی 11 عمومی

۱۰ -اولین قانون اخلاقی را بنویسید؟

به سوالات زیر پاسخ کامل دهید:

-۱۱دانش بشر به دو صورت پیشرفت می کند آن دو صورت را بنویسید؟

-۱۲شناخت تجربی بر چند قاعده عقلی مهم استوار است آنرا بنویسید ؟

-۱۳دیدگاه پراگماتیسم یا اصالت عمل را در مورد تجربه بنویسید؟

۱۴-از نظر مکتب فلسفی متعالیه انسان چگونه می تواند ظرفیت و استعدادهای بی نهایت خود را به فعلیت برساند؟

۱۵- از نظر افلاطون چند قوه در وجود انسان فعال است و هر کدام انسان را به سمت چه کارهای سوق می دهد؟

 

موفق باشید

میانگین امتیازات ۵ از ۵

دیدگاه‌ خود را بنویسید

تخفیف 5%+25%
هیچی
دفعه ديگه .
تقریبا!
مبلغ نقدی ۱۰۰۰۰۰ریال
کد تخفیف 7%+25%
چیزی نیست
روز شانست نبود
تقریبا!
ارسال رایگان
نشد
پوچ

شانس خودتان را برای برنده شدن یک جایزه امتحان کنید!
شانس خود را برای برنده شدن تخفیف های شگفت انگیز امتحان کنید!
دکمه زیر را فشار دهید و اجازه دهید تا گردونه شانس شما را برای بردن جایزه مشخص کند.

اگر برنده شدید کدی که گردونه بهتون میده رو یادداشت کنید و هتگام ثبت سفارش در قسمت کد تخفیف وارد کنید

اگر بازنده شدید ما یک بازی دیگر به شما می دهیم !

به بالای صفحه بردن