شرایط معدل انتخاب رشته انسانی

شرایط معدل انتخاب رشته انسانی

شرایط معدل لازم برای انتخاب رشته علوم انسانی

برای انتخاب رشته علوم انسانی در سال دهم نیاز است که دانش‌آموز از نظر معدل دارای شرایط مناسب باشد که ما این شرایط رو شرح می دهیم.

عملکرد تحصیلی که شامل نمرات درسی می شود ( سی و پنج امتیاز ) در درس ادبیات فارسی ۱۴ ، مطالعات اجتماعی ۱۳ و عربی ۱۲ کسب گردد .

مجموع سه نمره کسب شده در درس های عربی ، مطالعات اجتماعی و زبان و ادبیات فارسی در پایه های هفتم و هشتم و نهم بدون ضریب در خرداد یا شهریور نباید کمتر از ۴۲ باشد .

نمرات دروس ادبیات فارسی با ضریب ۴، مطالعات اجتماعی با ضریب ۳ و عربی با ضریب ۲ در پایه های هفتم و هشتم و نهم محاسه می‌گردد.

مجموع نمرات کسب شده در سال هفتم و هشتم و نهم در دروسی که با رشته ی تجربی مرتبط هستند با در نظر گرفتن ضریب حداقل ۳۷۸ باشد به عبارت دیگر معدل دانش اموز حداقل ۱۴ باشد تا بتواند وارد رشته انسانی شود .

آزمون های مشاوره ای ( سی امتیاز )

نظر دبیران مربوطه ( ده امتیاز )

نظر مشاور ( ده امتیاز )

نظر دانش آموز ( ده امتیاز )

نظر والدین ( پنج امتیاز )

 

برای انتخاب رشته  در سال دهم نیاز است که دانش‌آموز از نظر معدل دارای شرایط مناسب باشد که ما این شرایط رو شرح می دهیم.

عملکرد تحصیلی که شامل نمرات درسی می شود ( سی و پنج امتیاز ) در درس ادبیات فارسی ۱۴ ، مطالعات اجتماعی ۱۳ و عربی ۱۲ کسب گردد .

مجموع سه نمره کسب شده در درس های عربی ، مطالعات اجتماعی و زبان و ادبیات فارسی در پایه های هفتم و هشتم و نهم بدون ضریب در خرداد یا شهریور نباید کمتر از ۴۲ باشد .

نمرات دروس ادبیات فارسی با ضریب ۴، مطالعات اجتماعی با ضریب ۳ و عربی با ضریب ۲ در پایه های هفتم و هشتم و نهم محاسه می‌گردد.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
داغ ترین مطلب!
قبولی در امتحان نهایی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

تخفیف 5%+25%
هیچی
دفعه ديگه .
تقریبا!
مبلغ نقدی ۱۰۰۰۰۰ریال
کد تخفیف 7%+25%
چیزی نیست
روز شانست نبود
تقریبا!
ارسال رایگان
نشد
پوچ

شانس خودتان را برای برنده شدن یک جایزه امتحان کنید!
شانس خود را برای برنده شدن تخفیف های شگفت انگیز امتحان کنید!
دکمه زیر را فشار دهید و اجازه دهید تا گردونه شانس شما را برای بردن جایزه مشخص کند.

اگر برنده شدید کدی که گردونه بهتون میده رو یادداشت کنید و هتگام ثبت سفارش در قسمت کد تخفیف وارد کنید

اگر بازنده شدید ما یک بازی دیگر به شما می دهیم !

به بالای صفحه بردن