سوالات اقتصاد دهم

سوالات اقتصاد دهم

۱-صحیح یاغلط بودن جملات زیررامشخص کنید: ( ص –غ)

الف) طبق تعریف بیکاری، کسانی را که در جستجوی شغل دلسرد شده اند، بیکار محسوب می کنند. صحیح   غلط

ب) در بازار کار، قیمت نیروی کار یا دستمزد با میزان تقاضا یا عرضه نیروی کار ارتباط دارد.   صحیح   غلط

ج) قیمت اولیه سهام شرکت ها به سود دهی آن شرکت بستگی دارد.      صحیح      غلط

د) زمان لازم برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت از دو ماه تا  ۳سال است.    صحیح    غلط

۲-جملات زیررا با عبارات مناسب کامل کنید:

الف) دولت ها موظف اند از طریق حمایت از ……………………….، با فقر و بیکاری مبارزه کنند.

ب) امروزه پول های فلزی و کاغذی و تحریری و الکترونیکی ، پشتوانه ای جز ……………………… ندارد.

سوالات اقتصاد دهم

۳-گزینه صحیح را انتخاب کنید.

الف – عبارت «: نیروی کار ساده در اقتصاد وجود دارد؛ ولی نیروی کار متخصص مورد نیاز است» به کدام بیکاری اشاره دارد؟

۱-فصلی          ۲-ساختاری                         ۳-دورهای                  ۴-اصطکاکی

ب – خرید اقساطی و ردوبدلکردن حواله های بانکی با توجه به کدام کارکرد پول صورت میگیرد؟

۱-وسیله سنجش ارزش                          ۲-وسیله پرداختهای آینده

۳- وسیله پرداخت در مبادلات                  ۴-وسیله پسانداز و حفظ ارزش

ج – عیسوی، نویسنده کتاب تاریخ اقتصادی ایران، ضعف نیروهای نظامی، ناکارآمدی تشکیلات اداری و فرسودگی نظام مالی را از ویژگی های کدام دوره می داند؟

۱- صفویه             ۲- افشاریه                      ۳- قاجار               ۴- پهلوی

داغ ترین مطلب!
سوالات امتحانات نهایی درس جغرافیای دوازدهم

۴-به سوالات زیر پاسخ کوتاه بدهید.

الف) در حالت رکود اقتصادی، که سطح تولید کاهش و بیکاری افزایش می یابد، کدام سیاست پولی اعمال می شود؟

ب) تورم از نظر علم اقتصاد به چه معناست؟

ج) درآمد سرانه چگونه بدست می آید؟

د) پرداخت خمس چه نتایجی دارد؟

سوالات اقتصاد دهم

۵-در چه صورت یک کشور می تواند به وضعیت استقلال و استحکام اقتصادی نزدیک شود؟

 

۶-معایب ایجاد یک شرکت را بنویسید.( بیان  ۴مورد)

۷-مقاوم سازی اقتصاد به چه معناست؟

۸-فروشندگان برای تحریک و تشویق خریداران به خرید کالا و خدمات از چه روش ها و فنونی استفاده می‌کنند؟

۹-چه مواردی در تولید ناخالص داخلی محاسبه نمی شوند؟

۱۰-در یک کشور به طور فرضی اطلاعات جمعیتی زیر موجود است.با توجه به این داده ها، نرخ بیکاری را در این کشور بدست آورید.

 

۱۱- با توجه به اطلاعات زیر درباره شرکت آقای محمدی، میزان سود یا زیان این شرکت را محاسبه نمایید.

خرید مواد اولیه برای تولید ماهیانه:  ۱۰۰میلیون تومان

هزینه آب و برق و گاز و عوارض شهرداری:  ۸۰۰میلیون تومان

دستمزد ماهیانه هر کارگر  ۲میلیون تومان ( مجموعا  ۲۰نفر کارگر)

درآمد سالیانه : فروش  ۱۰۰تن کود و سم زیستی به ارزش هر تن  ۲۵میلیون تومان

۱۲- در جدول زیر میزان تولیدات یک کشور فرضی را دریک سال معین مشاهده می کنید، اگر سال  ۲۰۱۸به عنوان سال پایه باشد با توجه به داده های جدول مذکور مطلوبست:

الف)  GDPاسمی در سال ۲۰۱۹                   ب)  GDPواقعی در سال۲۰۱۹

۱۳- میزان مالیات پرداختی سالانه افراد زیر را محاسبه کنید. (نرخ مالیاتی مصوّب  ۵درصد است

الف) کشاورزی که در طول سال معادل  ۳۵میلیون تومان درآمد دارد

داغ ترین مطلب!
جزوه درس 2 تاریخ پایه 11

ب) کارمندی که ماهیانه معادل  ۶میلیون تومان درآمد دارد

۱۴- اگر مجموع چک پول، سپرده های دیداری، اسکناس، مسکوکات یک کشور فرضی معادل  ۹۱۰/۰۰۰واحد پولی باشد و همچنین مقدار حساب های پس انداز کوتاه مدت و حساب های پس انداز بلند مدت به ترتیب برابر با  ۴۰۰/۰۰۰واحد پولی و ۳۴۵/۰۰۰ واحد پولی باشد، نقدینگی را دراین کشور با ذکر فرمول بدست آورید

 

۱۵-میزان خمس پرداختی اشخاص زیر را محاسبه نمایید.

الف) شخصی که در پایان سال مالی میزان دخل و خرجش مساویست:

ب) شخصی که در انتهای سال مالی خود به میزان  ۳/۵۰۰/۰۰۰تومان پس انداز داشته است.

۱۶-فرض کنید هزینه سبد بازار درانتهای سال جاری  ۲۴۹/۰۰۰تومان باشد و نرخ  cpiبرابر با  ۲۰درصد باشد، هزینه سبد بازار در ابتدای سال چقدر بوده است؟

۱۷-چنانچه در یک کشوردر یک سال معین، سهم دهک اول و سهم دهک دهم از درآمد ملی به ترتیب  ۴/۵درصد و  ۲۷درصد باشد:

وضعیت توزیع درآمد( شاخص دهک) در این کشور چگونه است؟ با فرمول بیان کنید.

۱۸-با داشتن معیارهایی برای خرید هوشمندانه، چگونه می توانیم برنامه خرید خود را با برنامه مخارج خود، انطباق دهیم؟

۱۹-از نظر زمان دستیابی به هدف، نوع اهداف زیر را مشخص نمایید.

الف – پس انداز برای خرید هدیه روز معلم

ب – پس انداز برای خرید یک واحد مسکن مهر

میانگین امتیازات ۵ از ۵

دیدگاه‌ خود را بنویسید

تخفیف 5%+25%
هیچی
دفعه ديگه .
تقریبا!
مبلغ نقدی ۱۰۰۰۰۰ریال
کد تخفیف 7%+25%
چیزی نیست
روز شانست نبود
تقریبا!
ارسال رایگان
نشد
پوچ

شانس خودتان را برای برنده شدن یک جایزه امتحان کنید!
شانس خود را برای برنده شدن تخفیف های شگفت انگیز امتحان کنید!
دکمه زیر را فشار دهید و اجازه دهید تا گردونه شانس شما را برای بردن جایزه مشخص کند.

اگر برنده شدید کدی که گردونه بهتون میده رو یادداشت کنید و هتگام ثبت سفارش در قسمت کد تخفیف وارد کنید

اگر بازنده شدید ما یک بازی دیگر به شما می دهیم !

به بالای صفحه بردن