درس هفتم روان شناسی ۱۱ علوم انسانی

 

درس هفتم روان شناسی ۱۱ علوم انسانی

انگیزه و نگرش

چرا بعضی افراد به کم کردن مشکلات دیگران فکر می کنند و برخی به آسایش خود؟ چرا بعضی ها شاداب و برخی بی‌حوصله‌اند؟ این سوال ها در پاسخ به چرایی رفتار مطرح می شود.

جست و جوی علت رفتار در واقع به معنای؛ توجه به عوامل انگیزشی آن رفتار است.

انسان و حیوان 
شباهت: در پاسخ به نیازهای زیستی عوامل انگیزشی مشترکی دارند.
تفاوت: انسان برخلاف حیوان تابع عامل توانمندتری به نام نگرش است.

مجموعه عوامل زیستی که باعث به حرکت درآوردن رفتار و شناخت ما می شود؛ نگرش گویند.

تفاوت انسان و حیوان به عنوان موجود زنده

حیوان براساس غریزه و خواسته اش قدم بر می دارد.
نگرش انسان در کنار خواسته هایش رفتار او را کنترل می کند
انسان بر اساس نگرشی که دارد با وجود تشنگی آب نمی نوشد.
در صورت احتیاج شدید به پول و غذا دیگری را بر خود مقدم می شمارد و این یک فضیلت است.

عوامل شکل دهنده به رفتار انسان :
عوامل انگیزشی( زیستی )
عوامل مختلف نگرش افراد

بنابراین، عوامل شکل دهنده نگرش، متنوع است .

عوامل نگرشی تحت تاثیر:

انگیزش:

عواملی که شما را بر می انگیزد، به حرکت وا می‌دارد و به سوی رفتار معین سوق می دهد، انگیزه نام دارد.
در واقع انگیزه چیزی است که شما را به حرکت در می‌آورد و مسیری که باید طی کنید را معین می کند.

تفاوت انگیزه‌ها در افراد از نظر:

شدت
جهت
ماشین برای حرکت به موتور و نیروی محرکه احتیاج دارد، و انسان هم نیاز به انگیزه دارد به عنوان یک موتور حرکتی

انواع انگیزش

انگیزش درونی:
فرد کار یا فعالیت را به خاطر خود آن چیز انجام می دهد.
چون به آن کار علاقه دارد برایش جالب است.
آن کار با نیازهای فطری او مطابقت دارد.
منبع انگیزش درونی لذت در خود تکلیف است.

تحمل خستگی و سرما و گرمای هوا برای رسیدن به قله کوه توسط فردی که عاشق کوهنوردی است.

انگیزش بیرونی:
فرد کار یا فعالیت را به خاطر به دست آوردن پاداش انجام می دهد.
منبع انگیزش بیرونی در پاداش و لذت خارج از فرد قرار دارد.
عامل خارجی فرد را به انجام دادن کاری خاص بر می انگیزد.

به شدت درس خواندن برای به دست آوردن معدل بالا برای فردی که قرار است با کسب معدل بالا برایش لبتاپ بخرند.

 

نگرش در شکل دهی به رفتار انسان به دو صورت عمل می کند:
مهم ترین عوامل انگیزی: مثبت و منفی

۱- باورها و نظام ارزشی فرد
۲ – اراده
۳ – هدفمندی (انتخاب هدف)
۴ – ناهماهنگی شناختی
۵ – ادراک کنترل
۶ – ادراک کارایی ( احساس کارایی )
۷ – اسناد
۸ – درماندگی آموخته شده

باور و نظام ارزشی فردی:

اعتقاد قوی به چیزی که شناخت داریم، نظام باورهای ما را شکل می دهد.
 باور عبارت است از: اعتقاد راسخ به بودن یا نبودن چیزی یا انجام پذیر بودن یا انجام ناپذیر بودن کاری
 نظام باورهای هر فرد و جامعه: موتور محرکه قوی برای دستیابی به هدف های فردی و جمعی
 ساخته شدن نظام باورهای همه ی افراد جامعه به وسیله باورهای
– خانواده
– مدرسه
– اجتماع
– خود فرد
مثبت و سازنده : اعتقاد به پیروز شدن
منفی:احساس ناتوانی، ناامیدی، بی‌ارزشی:عوامل فردی تحقیر دیگران، عدم حمایت اجتماعی: عوامل بیرونی

اراده

نیک وی آچیچ بدون دست و پا به دنیا آمد و علی رغم محدودیت های زیادی که در زندگی داشت توانست از افراد سالم نیز موفق تر زندگی کند.
در ۸ سالگی دچار افسردگی شدید شد و از تصمیم به خودکشی، به خاطر علاقه به پدر و مادر منصرف شد .
در ۱۷ سالگی موسسه زندگی بدون دست و پا را برای امید دادن به افراد افسرده و ناتوان تاسیس کرد.
 در ۲۱ سالگی با دو مدرک لیسانس در حسابداری و برنامه ریزی مالی فارقالتحصیل شد.
هدف وی از این کار ایجاد انگیزه و روحیه امید و شادی به همه ی مردم جهاناست.
اراده قوی او را به انجام این کار واداشته است.
وی همه ی ناملایمات و سختی ها را تحمل کرد تا به هدفش برسد.

روان شناسی ۱۱ علوم انسانی

فواید انتخاب هدف:

ایجاد توانمندی 
 ایجاد انسجام در رفتار
 مصون بودن فرد از بیراه رفتن و اتلاف منابع انرژی خود 
 امید به موفقیت را به همراه دارد.

حرکت در مسیر دستیابی به هدف: نوعی موفقیت تلقی می شود در نتیجه فرد تحت‌تاثیر موانع زودگذر و عواملی مثل خستگی قرار نمی گیرد.

ناهماهنگی شناختی :

وقتی رفتارمان با باورهایمان هماهنگ نباشد و فرد دچار ناهماهنگی فکری شود به آن ناهماهنگی شناختی می گویند.
وقتی شخصی دارای دو شناخت هم زمان است که با یکدیگر متناقض می باشند: می‌گویند او دارای ناهماهنگی شناختی است .
انجام این دو کار به وسیله فرد در زمان بروز ناهماهنگی تا این دو با هم هماهنگ شوند: – رفتار خود را تغییر دهد.
نگرش خود را تغییر دهد.

ارزیابی یک فرد از سیگار و مواد اعتیادآور، به مقدار زیادی تحت تاثیر ارزشیابی‌ها و نگرشش به مواد اعتیادآور قرار دارد.

 

داغ ترین مطلب!
جزوه درس یک جغرافیا 12

– یک عنصر مثبت ( مثل کاهش ناراحتی یا ایجاد نشاط ) می تواند به صورت مثبت به سیگار یا مواد اعتیاد آور پیوند یابد و به این نتیجه رسید که: مواد اعتیاد آور نشاط ایجاد می کند .
 – هرچه موارد مثبت پیرامون یک موضوع بیشتر باشد؛ مانع استفاده از مواد اعتیاد آور می شود.
 – یک عنصر هر چه نیرومندتر باشد و هر اندازه ارزیابی مثبت یا منفی آن قوی تر باشد: تاثیر قویتری بر نگرش شخص خواهد داشت و رفتار او را شکل خواهد داد.

خلاصه بخش ناهماهنگی شناختی :
 هر نگرش دارای سه عنصر است 
 – عنصر شناختی
 – عنصر احساسی
– عنصر آمادگی برای عمل

نگرش ها ⇐   در دوران کودکی: هماهنگ با نگرش خانواده
              در دوران مدرسه: هماهنگ با نگرش خانواده
              در دوران دانشگاه: امکان بیشترین تغییر را دارند.

ادراک کنترل وادراک کارایی

ما همواره دوست داریم همه چیز مطابق نظر ما و تحت اختیار ما باشد و با انجام دادن رفتارهای گوناگون سعی می کنیم محیط را در کنترل خود بگیریم و پیامدهای ناگوار را از خود دور کنیم.
ادراک کنترل و کارایی باید سازنده باشد یعنی: با شواهد محیطی هماهنگی لازم را داشته باشد زیرا درصورت ناهماهنگی
۱ – نوعی ادراک کنترل و کارایی کاذب ایجاد می شود.
۲ – که مانع بروز رفتار است

یک جراح چه وقتی دست به عمل جراحی می‌زدند؟
ادراک کنترل :

زمانی که به این نتیجه برسد که شرایط بیمارستان و بیمار برای انجام جراحی مهیا و خوب است .
ادراک کارایی:
زمانی که انتظار داشته باشد که کارایی لازم را دارد و می تواند از پس عمل جراحی بر بیاید یعنی داشتن مهارت لازم در انجام دادن کار را از خود حس کند.
پس از پایان عمل نتیج خوبی برای بیمار و جراح داشته باشد؛ یعنی:
 – حال بیمار بهبود یابد
 – برای جراح منافع روانی و مادی خوبی به بار آورد.

پاسخ افراد در میان علل موفقیت و شکست :
۱ – داشتن شانس
۲ – دشوار بودن تکلیف
۳ – تلاش و کوشش
۴ – کم بودن استعداد یا کم بودن توانایی

افراد در زمان امتحان دادن
۱ – در صورت شکست در امتحان آن را به دیگران نسبت می دهند
 – بد شانس بودن
 – سخت بودن امتحان
 – دشمنی معلم با او و دادن نمره بد
۲ – در صورت موفق شدن در امتحان آن را به خود نسبت می دهند.
 – این ثمره کار و تلاش خودم بود
 – استعداد من در این موضوع بالاست
 – اگر اراده کنم نمره قبولی می گیرم.

درس هفتم روان شناسی ۱۱ علوم انسانی

در صورت نسبت دادن شکست به چیزی که تحت کنترل افراد نیست ( توانایی و دشواری تکلیف ) انگیزه بسیار کم برای جبران داریم.

برای کمک به این افراد باید گفت، برای پیروزی در تکالیف و امتحانات، باید آنها را به چیزهایی نسبت دهند که در اختیار خودشان است نه به چیزهایی که از دایره اختیار آنها بیرون است. شکست و اشتباه خود را به ناتوانی و دشواری تکلیف نسبت ندهیم بلکه بگوئیم: چون من تلاش نکردم، موفق نشدم؛ چون من برنامه ریزی نکردم، موفق نشدم.
برنامه ریزی و تلاش از عوامل تحت کنترل ما هستند و به راحتی می توانند شکست های ما را در ورزش، درس و شغل جبران کرده و ما را به توفیق برسانند.

نکته مهم

کسانی که شکست را به عوامل پایدار، مانند استعداد و دشواری تکلیف، نسبت می‌دهند. استعداد، توانایی و تکلیف از عواملی نیست که در اختیار فرد باشد. فرد هرگز نمی تواند استعداد را افزایش داده یا تکلیف را آسان نماید.

برای موفقیت در هر کاری فرد باید به عواملی توجه کند که:

در کنترل خودش باشد؛
بتواند با تلاش، موانع رسیدن به هدف را برطرف کند؛

پیروزی یا شکست را به عوامل درونی مانند تلاش نسبت دهد، نه به عوامل بیرونی مانند دشواری تکلیف.

درس هفتم روان شناسی ۱۱ علوم انسانی
 بسیاری از ناتوانی های ما به دلیل یادگیری است نه اینکه واقعا نمی توانیم
 یعنی باور می کنیم که ناتوانیم و کنترلی بر محیط خود نداریم و برای تغییر دادن شرایط نمی توانیم کاری انجام دهیم.
 در نتیجه: انگیزه عمل در ما به وجود نمی آید و تلاشی نمی کنیم.

وقتی افراد به تکلیفی مشغول می شوند یا کاری انجام می دهند ، انتظار دارند نتایج خوبی از رفتار و کارهایشان به دست آورند.
 یعنی: بین کار خود و نتایج آن رابطه ای متقابل برقرار می کنند.
 بنابراین: زمانی که بین آن فعالیت و نتایج به دست آمده رابطه ای نمی بینند دچار درماندگی آموخته شده می شوند یعنی حالتی که در آن پیامدها و نتایج کار هیچ ربطی با تلاش و کار فرد ندارد.
اگر بین کار خود و پیامدهای آن رابطه‌ای نبینیم دست از کار می کشیم یعنی یاد می‌گیریم که نتایج بدست آمده ارتباطی با کار ما ندارند و مستقل از عمل ما هستند. در این حالت به درماندگی آموخته شده می رسیم.

 – شخص واقعاممکن است در موقعیت ناراحت کننده قرار داشته باشد.
 – تلاش شخص موفق به تغییر موقعیتش نشده است.
 – در نتیجه از تلاش باز مانده و به این باور رسیده که هیچ کاری از من ساخته نیست.

 فرد اطمینان خود را از دست می دهد. به ناتوانی خود اذعان می کند. توان حرکت و خلاقیت از او سلب شده. به موجودی بی حرکت و خنثی تبدیل می شود.

احساس می کند کنترل اوضاع از دستش خارج شده است.

درماندگی آموخته شده مربوط به افرادی است که کوشش را با پیشرفت مرتبط نمی‌دانند.
 آنها فکر می کنند هر کاری انجام دهند به موفقیت نمی رسند، یعنی پیامدهای رفتار را مستقل از خود رفتار می دانند.
در نتیجه: این اعتقاد در فرد ایجاد می شود که رویداد ها در کنترل او نیستند.

سوالات درس هفتم روان شناسی ۱۱ علوم انسانی

 

داغ ترین مطلب!
جزوه درس اول جغرافیا دهم

کدام موقعیت، تحت تاثیر انگیزه ی درونی است ؟
الف) رانندگی درست جهت جریمه نشدن       ب) علاقه ی زیاد به نظم و انضباط
ج) مطالعه‌ی دقیق جهت دستیابی به بهترین نمره د)  تاثیر تشویق دیگران بر دقت یک بازیکن فوتبال
وقتی افراد بعد از انتخاب خود در مورد یک مدرسه یا دانشگاه فقط به مزایای آن اشاره می کنند، برای چه نوع هماهنگی تلاش می کنند؟
الف) هماهنگی عاطفی      ب) هماهنگی شناختی
ج) هماهنگی قبل از تصمیم د) هماهنگی تصمیم گیری

اگر پیامدهای رفتار را مستقل از خود رفتار بدانیم درآن صورت کدام حالت تجربه می شود؟
الف) ناهماهنگی شناختی    ب) ادراک کنترل غلط
ج) درماندگی آموخ ته شده د) اسناد به عوامل پایدار بیرونی

عوامل شکل‌دهنده‌ی نگرش تحت تاثیر چیست؟
الف) نیازها – باورها – ارزش ها       ب ) ناظم شناختی فرد- نیازها – ارزش ها
ج ) نیازها – رفتارها – نظام شناختی فرد د) باورها – ارزش ها – نظام شناختی فرد
عاملی که شما را بر می انگیزد، به حرکت وا می‌دارد و به سوی رفتار معین سوق می دهد، چه می نامند و از  چه نظر  در افراد متفاوت است ؟
الف) انگیزه  نیازها و شرایط              ب) نگرش – نیازها و شرایط
ج) انگیزه – جهت و شدت                    د) نگرش – جهت و شدت

کدامیک جزء عوامل نگرش منفی موثر در شکل دهی رفتار نیست ؟
الف) ناهماهنگی شناختی     ب) اسناد    ج) هدفندی     د) درماندگی آموخته شده
اینکه فدری تمایل داری در ص ورت داشتن دانش و مهارت لازم، دست به انجام کاری بزند به کدام نکته اشاره دارد؟
الف) انسجام و نگرش   ب) ادراک کنترل  ج) هماهنگی شناختی    د) ادراک کارایی

میانگین امتیازات ۵ از ۵

دیدگاه‌ خود را بنویسید

تخفیف 5%+25%
هیچی
دفعه ديگه .
تقریبا!
مبلغ نقدی ۱۰۰۰۰۰ریال
کد تخفیف 7%+25%
چیزی نیست
روز شانست نبود
تقریبا!
ارسال رایگان
نشد
پوچ

شانس خودتان را برای برنده شدن یک جایزه امتحان کنید!
شانس خود را برای برنده شدن تخفیف های شگفت انگیز امتحان کنید!
دکمه زیر را فشار دهید و اجازه دهید تا گردونه شانس شما را برای بردن جایزه مشخص کند.

اگر برنده شدید کدی که گردونه بهتون میده رو یادداشت کنید و هتگام ثبت سفارش در قسمت کد تخفیف وارد کنید

اگر بازنده شدید ما یک بازی دیگر به شما می دهیم !

به بالای صفحه بردن