درس هشتم اقتصاد دهم علوم انسانی

درس هشتم اقتصاد دهم علوم انسانی

 

رکود، بیکاری و تورم

نقشه راه:
رکود چیست و علل ایجاد آن کدام است؟
بیکاری چیست؟ علل بیکاری کدام است؟
نرخ بیکاری چگونه محاسبه می‌شود؟
پیامدهای رکود و بیکاری کدامند؟

موفقیت در اقتصاد را می توانیم با مفاهیم رشد ،پیشرفت اقتصادی ویا توزیع عادلانه ثروت ، درک کنیم و در عدم موفیقت با مفاهیمی همچون رکود بیکار و بی عدالتی .
همانطور که برای موفقیت یا عدم موفقیت به شاخص هایی نیاز داریم ،برای رشد ،رکود و پیشرفت نیز به شاخص نیاز داریم

مفاهیم این درس

منحنی مرز امکانات تولید:

منحنی ای است که نشان دهنده حد اکثر امکان تولید شرکت با منابع موجود هست .

مرز امکانات تولید:

مرزی است بین آنچه یک کسب و کار (همانند تولیدی) با استفاده از منابع موجود و در دسترسش می‌تواند تولید کند و آنچه نمی تواند.

این کسب و کار تولیدی را که با نقطه ای بر روی مرز امکانات تولید نشان داده شده است انتخاب کند. بازار مجموعه خریداران و فروشندگان که در مکانی که با یکدیگر ارتباط دارند.

رکود:

با کاهش یافتن تولید و پدید آمدن رکود، کارگران کمتری هم مورد نیاز قرار میگیرند .و سرمایه کمتری مورد استفاده قرار میگیرد :در این شرایط ،اقتصاد دارای منابع بیکاری است .که این منابع می توانست برای تولید کالا و خدمات از آن استفاده کرد.
وجود منابع بیکاری سبب می شود که کشور در زیر مرز امکانات تولید به جای قرار گرفتن برروی آن وجود دارد .مثل بسته شدن کارخانه ها وبیکار شدن کارگرها.

رکود باعث می شود صنایع تولید (زمین، مواد اولیه سرمایه، نیروی کار) کمتری مورد نیاز باشد سرمایه کمتر نیروی کار کمتر مورد نیاز است.

بیکاری حاصل از رکود کشور را در زیر منحنی مرز امکانات تولید قرار می دهد.

دلایل قرار گرفتن در زیر منحنی

تعطیلی بعضی از کارخانه ها بیکاری بعضی از کارگرها و وقتی یک اقتصاد منابع غیر فعال دارد برای اینکه کشور از زیر منحنی امکانات به روی امکانات تولید انتقال یابد می توان از منابع غیر فعال اقتصاد استفاده کرد و کالاها و خدمات زیادی تولید کند.

شغل:  هر نوع فعالیتی که افراد انجام می دهند و در مقابل آن دستمزد دریافت می کنند شغل می گویند.
شاغل: کسانی که در ازای کاری که انجام می دهند دستمزد با حقوق می گیرند شاغل محسوب می شوند

داغ ترین مطلب!
نمونه سوال دین و زندگی 11 انسانی

جمعیت بیکار: کسانی که بالای ۵۱ سال سن دارند و در جستجوی کار هستند اما کاری پیدا نمی کنند.
دانش آموز، دانشجو، بازنشسته و خانه دار چون دنبال کار نیستند، بیکار محسوب نمی شود.

نرخ بیکاری: نسبت تعداد بیکاران به کل جمعیت فعال ضربدر صد

آنچه در سنجش تعداد بیکاران اتفاق می افتد ،گاهی با احساس عمومی جامعه از بیکاری سازگار نیست. برخی دلایل سبب می شود که نرخ بیکاری از مقدار واقعی اش فاصله داشته باشد ،ولی در هرصورت همچنان بهترین سنجه برای مشخص شدن وضعیت بیکاری درجامعه است.

۱- کسانی که از جستجوی شغل دلسرد شدند بیکار محسوب نمی شوند .
۲ – افرادی که شغل پاره وقت دارند جز شاغلین محاسبه می شود اما آنها خود را بیکار می دانند .
۳ – کسانی که در کار غیر تخصصی کار می کنند شاغل محسوب می شوند ولی آنها خود را بیکار می دانند.
۴ – افرادی که از بیمه بیکاری استفاده می کنند و در جایی مشغول به کار هستند با مأمور سرشماری درباره وضعیت شغلی خود با صداقت برخورد نکند.

نیروی کار

قیمت نیروی کار را دستمزد می گویند .
هر جایی که عرضه کنندگان نیروی کار با تقاضاکنندگان نیروی کار ارتباط داشته باشند بازار نیروی کار گویند .
عرضه کنندگان نیروی کار کارگرانی هستند که با نیروی بدنی و یا فکری خود محصول یا خدمتی را تولید می کنند و حاضرند کار خود را در اختیار تقاضاکنندگان کار قرار دهند.
تقاضاکنندگان نیروی کار: صاحبان شرکت ها و کارخانه ها یا سرمایه گذارانی هستند که نیروی کار را استخدام می کنند و گاهی در اقتصاد کارفرما هم می گویند.

۱ . بیکاری اصطکاکی: بیکاری کوتاه مدت هست شامل کسانی می شود که شغل خود را رها کردند و به امید یافتن شغلی بهتر در جستجو هستند و افرادی که تازه وارد بازار کار هستند .
۲ . بیکاری فصلی: کارگران به دلیل تغییرات فصلی شغل خود را از دست می دهند مانند کارگران ساختمانی و کشاورزان در فصل زمستان
۳ . بیکاری ساختاری: بیکاری ناشی از اینکه تعداد افراد جویای کار با نیاز بازار کار تطبیق ندارند مانند عدم تطبیق مهارت.
۴ . بیکاری دوره ای: در زمان رکود با کاهش تولید نیاز به استخدام افراد و نیروی کار کم می شود.

داغ ترین مطلب!
جزوه درس 7 اقتصاد دهم

علل ایجاد بیکاری:
 تغییرات در فناوری های صنعتی و رویه های تولید
 ضعف ساختاری اقتصاد
 قاچاق و واردات بی رویه و تحریم اقتصادی

پیامدهای بیکاری:

۱ – مشکلات زیاد برای خانواده ها بوجود می آید.
۲ – خانوارها درآمد خود را از دست می دهند.
۳ – از پس انداز خود برای غذا و پوشاک و مسکن استفاده می کنند.
۴ – از دیگران برای تأمین نیازهای خود قرض می گیرند.
۵ – برای هزینه های غیر مترقبه مانند درمان خرابی لوازم خانگی ناتوان می شوند
۶ – باعث بروز اختلافات خانوادگی
۷ – افزایش جرم و جنایت
۸ – تأثیر منفی بر بودجه از طریق صرف هزینه های زیاد برای برنامه های اجتماعی، بیمه بیکاری صرف کند.
۹ – درآمد و مالیاتی دولت به علت نبود درآمد مردم کاهش می یابد.
۱۰ فقر

درس هشتم اقتصاد دهم علوم انسانی
دولت و مسئله بیکاری و فقر:

عوامل بیکاری از دید کارفرمایان که باعث تعطیلی کارخانه اخراج کارگران کاهش دستمزد می شود:
۱ – قاچاق کا لا
۲ – نبود فضای مناسب کسب و کار
۳ – عدم توانایی تولیدکنندگان از بازپرداخت وام های کلان بانکی
۴ – وجود قانون های متعدد متناقض و دائماً در حال تغییر
۵ – اختلال در بازارهای انرژی جهان
۶ – بحران های محیط زیستی یا بهداشتی مثل ویروس کرونا
۷- بی ثباتی در قیمت ها

روش های دولت برای اجرای سیاست فقرزدایی
• حمایت از شرکت های تولیدی
مبارزه با فساد

مسئولیت اجتماعی مردم در مقابل فقر

تفکر و تمرین صفحه۹۱

شرایط پیش آمده و واردات بی رویۀ تجهیزات کشاورزی، باعث شد تا آقای محمدی مجبور شود بخشی از واحد تولیدی کارگاه خود را که مربوط به سموم زیستی بود، تعطیل کند. همین اتفاق در بسیاری از کارگاه ها و تولیدی های منطقه نیز رخ داد.
آقای محمدی برای محاسبۀ نرخ بیکاری منطقۀ خودش به اطلاعات زیر دست یافته است. لطفا محاسبه کنید که نرخ بیکاری در منطقۀ زندگی آقای محمدی چقدر است؟

داغ ترین مطلب!
در علـــــــوم و فـــــــنــون ادبـــــــــــی چه می خوانیم؟

جمعیت کل (نفر): ۱۸۶۰۰۰۰
جمعیت زیر ۱۵ سال (نفر): ۳۶۰۰۰۰
جمعیت غیر فعال(نفر): ۲۵۰۰۰۰
جمعیت شاغل منطقه(نفر): ۱۰۰۰۰۰۰
جمعیت فعال= جمعیت غیرفعال – جمعیت زیر ۱۵ سال – جمعیت کل

درس هشتم اقتصاد دهم علوم انسانی

سوالات درس هشتم اقتصاد دهم

بیکاری بسیاری از مشاغل در اثر شیوع بیماری کرونا در زمره کدام یک از انواع بیکاری هاست؟ –
بیکاری اصطکاکی            بیکاری ساختاری              بیکاری فصلی                           بیکاری دوره ای
کسانی که به تازه گی در حال ورود به بازار کار هستند و بیکاری ناشی از عدم تطابق مهارت ها به ترتیب چه نوع بیکاری هستند؟
بیکاری اصطکاکی بیکاری دوره ای                           بیکاری اصطکاکی بیکاری ساختاری
بیکاری ساختاری بیکاری دوره ای                            بیکاره ای دوره ای بیکاری ساختاری

به چه دلیل در زمان بیکاری درآمد مالیاتی دولت کاهش می یابد؟
یکی از وظایف مهم دولت ها برای از بین بردن فقر وبیکاری کدام است؟
مهم ترین معیار بانک جهانی برای رتبه بندی کشورها از نظر فقر چه می باشد؟
دلایل قرار گرفتن کشوری در درون منحنی مرز امکانات تولید به جای قرار گرفتن بر روی این منحنی کدام اند؟

چه دلایلی سبب می شود که نرخ بیکاری از تعداد واقعی اش فاصله بگیرد؟

بیکاری و رکود چه پیامدهایی برای دولت به همراه خواهد داشت؟

در بازار نیروی کار منظور از عرضه کنندگان نیروی کار چه کسانی هستند؟

برای فرد بیکار و خانواده او، معضل بیکاری چه پیامدهای منفی به دنبال خواهد داشت؟

مفهوم فقر نسبی و فقر مطلق را توضیح دهید.


رکود چیست؟
کاهش تولیدات کشور به هر دلیلی……اینجا کامل بخوانید

شاغل کیست؟
کسانی که در ازای کاری که انجام می دهند دستمزد می گیرند……اینجا کامل بخوانید

نرخ بیکاری چیست؟
نسبت تعداد بیکاران به کل جمعیت فعال ضربدر صد…………..اینجا کامل بخوانید

میانگین امتیازات ۴ از ۵

دیدگاه‌ خود را بنویسید

تخفیف 5%+25%
هیچی
دفعه ديگه .
تقریبا!
مبلغ نقدی ۱۰۰۰۰۰ریال
کد تخفیف 7%+25%
چیزی نیست
روز شانست نبود
تقریبا!
ارسال رایگان
نشد
پوچ

شانس خودتان را برای برنده شدن یک جایزه امتحان کنید!
شانس خود را برای برنده شدن تخفیف های شگفت انگیز امتحان کنید!
دکمه زیر را فشار دهید و اجازه دهید تا گردونه شانس شما را برای بردن جایزه مشخص کند.

اگر برنده شدید کدی که گردونه بهتون میده رو یادداشت کنید و هتگام ثبت سفارش در قسمت کد تخفیف وارد کنید

اگر بازنده شدید ما یک بازی دیگر به شما می دهیم !

به بالا بروید