درس ششم دین و زندگی دوازدهم علوم انسانی

درس ششم دین و زندگی دوازدهم علوم انسانی

هدف این درس

شناخت قانون ها و سنت های الهی و زندگی در دایره این قانون ها و سنت ها

در این درس می خوانیم

آشنایی با قانون ها وسنت ها الهی که درزندگی انسان تاثیر به سزایی

 برنامه ریزی و راه موفقیت

سنت های الهی:

قرآن ازاین قوانین باعنوان سنت های الهی یادمی کند. و انسان ها را به شناخت آن ها،به خصوص ،سنت های مربوط به زندگی انسان دعوت می کند

جهان خلقت، براساس تقدیر الهی، قانونمند است.
پدیده های جهان در دایره قوانین خاصی مسیرتکاملی خود را می پیمایند.
این قوانین، تنها اختصاص به پدیده های طبیعی ندارندبلکه زندگی  فردی و اجتماعی انسان ها را در برمی گیرد.

 شناخت قوانین جهان ازطریق علوم طبیعی
مثل: شیمی،زیست، فیزیک سبب آشنایی بانشانه های
الهی،وبهره گرفتن ازطبیعت می‌شود.
 شناخت قوانین حاکم بر زندگی انسان‌ها:
 – موجب اصلاح نگرش ما نسبت به همه حوادث زندگی مانند:تلخی، شیرینی، شکست، موفقعیت ها، بیماری ها و…
 -ممتازکردن دیدگاه ما نسبت به وقایع و حوادث جهان ازدیگران
– تاثیر گذاری بر روابط مان با خدا، خود، دیگران، خلقت

انواع سنت های الهی

سنت ابتلاء یا امتحان:

مفهوم لغوی ابتلاء : به معنی امتحان و آزمایش

مفهوم ابتلاء : قرار دادن فرد در تنگناه یا موقعیتی که

صفات درونی خود را بروز دهد آشکار شدن نیت درون

                                                                                                      درستی یا نادرستی ادعایش مشخص شود

تفاوت امتحان بشری با امتحان الهی:

امتحان بشری: غالبا از حقیقت درون افرادبی خبر هستیم از طریق اگاهی لازم رابه دست می آوریم .
امتحان الهی: برای رشددادن وبه ظهوررساندن استعدادها
             تمایلات واستعدادهای درونی

زندگی انسان ها صحنه انواع امتحان ها و آزمایش هاست تا 

• هویت و شخصیت انسان ها ساخته شود
عمل درست: رشد کمال
وعمل غلط: عقب ماندگی

•مشخص شدن نوع تصمیم گیری هاو نوع عمل

 

داغ ترین مطلب!
قیاس اقترانی منطق دهم علوم انسانی

موفقیت در امتحان سبب:           ۱ -ورود به مرحله بالاتر
                                ۲ -روبرو شدن با امتحانات  سخت تر

نمونه قرآنی:آیه ۳۵ انبیا, کل نفس … هرنفسی چشنده مرگ است و شما را از راه آزمایش به شر و خیر خواهیم آزمود وبه سوی ما باز گردانیده می شوید
نمونه روایت:امام صادق (ع) انما المومن …. مومن به منزله کفه ترازوست هراندازه ایمانش افزوده شود،امتحانش نیزسنگین تر می‌شود.

افزودن ایمان  -علت و آزمایش و امتحان سخت: معلول
ادعای ایمان: ورود به آزمایش خاص الهی:( احسب الناس ان یترکوا…….) 

 

آیه ۳۵ سوره انبیاء: ( کل نفس ذا…….)
ترجمه آیه:هر کسی طعم مرگ را می چشد قطعا ما شما را باشر و خیر می ازماییم  آزمایش و امتحان و به سوی ما باز خواهید گشت.

پیام آیه:

– این ایه برسنت عام وفراگیر ابتلا،وامتحان دلالت دارد
 – مخاطب ایه همه انسانهاست
 – ابزاراین امتحان،خیروشر
– فتنه درآیه:بیانگر ازمایش است
 – کل نفس….الموت دلالت برجاودان نبودن زندگی مادی دارد
 – باحدیث امام صادق و ایه ۲ عنکبوت احسب…. ارتباط مفهومی دارد.

آیه ۲ سوره عنکبوت ( احسب الناس ان یترکوا ان بقولواامناوهم لایفتنون)
ترجمه آیه: ایا مردم گمان کردند رها می شوند همین که بگویند ایمان آوردیم و آزمایش نمی شوند

پیام آیه:

– آیه بیانگر سنت امتحان وابتلا
 -الناس بیانگر: عام بودن سنت است
 -احسب:بیانگر: استفهام انکاری و حتمی بودن امتحان الهی است
  – امنوابیانگر: خاص بودن امتحان برای
 -لایفتنون…
بیانگر:حتمی بودن امتحان الهی برای مومنان جهت سنجش درستی یانادرستی ادعای ایمان آنها

 – این آیه و آیه قبلی با حدیث امام صادق(ع) ارتباط مفهومی دارند.

سنت امداد عام الهی

-درمقابل دعوت انبیا, مردم دو دسته اند:
-گروهی به ندای حقیقت پاسخ مثبت می دهند)هدایت الهی رامی پذیرند
ب:گروهی لجاجت می ورزند و در مقابل حق می ایستند
هردو گروه بیانگر مختاربودن انسان است.
-رحمت واسعه خداوند براین است که به هردو گروه مدد برساند تا:
-بتوانند از همین امکاناتی که خدا در اختیارشان قرار داده استفاده کنند مثل قدرت اختیار توان جسمی ،فکری و امکانات موجود در جهان طبیعت
-تا درهمین مسیری که انتخاب کرده به پیش رو  و باطن خود را آشکار کند
-خداوند امکانات و لوازم رسیدن به خواسته ها و هدف های هردو گروه را یکسان قرار داده تاکسی که فقط زندگی دنیایی را انتخاب کرده و برای آن تلاش می کند همان رابه دست اورد. 

قرآن در این مورد می فرماید (آیه ۱۵ و ۱۶ سوره هود) : کسانی که زندگی دنیا و تجملات ان را بخواهد، حاصل کارهایشان را در همین دنیا به آنان می‌دهیم و کم و کاستی نخواهند دید،اما در آخرت جزءآتش دوزخ ندارند و هر چه در دنیا کرده‌اند بر باد رفته و آنچه را که انجام می دهند، باطل است.

پیام آیه (آیه ۱۵ و ۱۶ سوره هود):
 -عواقب اخروی دنیا طلبان
♦دراخرت جز، آتش دوزخ چیزی ندارند
♦هر چه در دنیا کرده اند برباد رفته
♦و آنچه را انجام می دهند، باطل است.

 – بیانگر سنت عام امداد الهی است.
 -دلالت بر امداد الهی به دنیاطلبان
 -دلالت براین مفهوم داردکه خداوند پذیرش راه حق و باطل رابه عهده خود انسان‌ها گذاشته است (مختاربودن انسان)
 -با آیه کلانمدهولا……. ارتباط مفهومی دارد و هر دو بیانگرسنت امداد عام الهی هستند.

آیه ۲۰ سوره اسراء: ( کلا نمدهولا,وهولا,من عطا,ربک وماکان عطا,ربک محصورا)
ترجمه آیه: کمک می کنیم هم به اینان (نیکوکاران) هم به انان(بدکاران) از عطای پروردگارت و عطای پروردگارت منعی ندارد.

درس ششم دین و زندگی دوازدهم علوم انسانی

کلمه ( کلا) بیانگر عام بودن سنت است
کلمه( نمد) بیانگرسنت عام الهی است
پیام آیه: هولا ( اولی) نیکوکاران و (هولا) دومی:بدکاران
این سنت شامل هر دو گروه می شود و ناشی از رحمت الهی است .و از عطای الهی نشات می گیرد و هیچ ممنوعیتی ندارد.

سنت امداد خاص (توفیق الهی) 

در اصطلاح دینی در فرهنگ قرآن: توفیق به معنای آسان نمودن است، یعنی همراه باسعی وتلاشی که انسان ازخود نشان می دهد، خداوند شرایط و اسباب راچنان فراهم می سازد که بتواند آسان تر به مقصد برسد.
تعریف توفیق الهی: امداد خاص خداوند نسبت به آنان که:
-بانیت پاک و اخلاص
– قدم در راه حق می گذارند
-وسعادت جهان اخرت
-و رضایت پروردگار را هدف خود قرار می دهند توفیق الهی نام دارد.

جلوه هاومصادیق سنت توفیق الهی:
 -نصرت وهدایت الهی(  لنهدینهم سبلنا) که به دنبال تلاش ومجاهدت فرد است.
رابطه تقدم برتاخر در عبارت فوق تلاش و مجاهدت فرد مقدم است بر نصرت و هدایت الهی 
 -خداوندانسان تلاش گرو مجاهد راحمایت می کند،دست او را می گیرد و با پشتیبانی خود پیش می برد.
 -از دیگر جلوه های توفیق الهی: ایجاد زمینه مناسب برای رشد و تعالی شخص مومن است مانند:یافتن دوست خوب،شرکت درجلسه قرانی ،خواندن یک کتاب اثرگذار، پیدا کردن توبه و استغفار.
درکسب توفیق توفیق الهی: عامل درونی هم نقش تعیین کننده دارد.

 این درس ادامه دارد

دیدگاه‌ خود را بنویسید

تخفیف 5%+25%
هیچی
دفعه ديگه .
تقریبا!
مبلغ نقدی ۱۰۰۰۰۰ریال
کد تخفیف 7%+25%
چیزی نیست
روز شانست نبود
تقریبا!
ارسال رایگان
نشد
پوچ

شانس خودتان را برای برنده شدن یک جایزه امتحان کنید!
شانس خود را برای برنده شدن تخفیف های شگفت انگیز امتحان کنید!
دکمه زیر را فشار دهید و اجازه دهید تا گردونه شانس شما را برای بردن جایزه مشخص کند.

اگر برنده شدید کدی که گردونه بهتون میده رو یادداشت کنید و هتگام ثبت سفارش در قسمت کد تخفیف وارد کنید

اگر بازنده شدید ما یک بازی دیگر به شما می دهیم !

به بالای صفحه بردن