جزوه مفاهیم کتاب درسی جامعه شناسی

جزوه مفاهیم کتاب درسی جامعه شناسی

کنش چیست؟

به فعالیت‌هایی که انسان انجام می‌دهد کنش گفته می شود.

کنشگر کیست؟

به کسی که با توجه به اراده و آگاهی خود فعالیت هایی را انجام می دهد کنشگر می گویند.

کنش اجتماعی چیست؟

با توجه به دیگران انجام می شود.

آگاهی و ارادۀ کنشگر، ناظر بر دیگران، ویژگی ها و اعمال آنهاست
تنها در حضور فیزیکی دیگران صورت نمی گیرد.

جزوه مفاهیم کتاب درسی جامعه شناسی

پدیده‌های اجتماعی چیست؟

به کنش های اجتماعی و پیامدهای آن پدیده اجتماعی می گویند.
توجه!

کنش اجتماعی خُردترین پدیدۀ اجتماعی است و سایر پدیده های اجتماعی آثار و پیامدهای آن است.

هنجار اجتماعی چیست؟

شیوۀ انجام کنش اجتماعی است که مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است.

ارزش های اجتماعی چیست؟

آن دسته از پدیده های مطلوب و خواستنی‌اند که مورد توجه و پذیرش همگان‌اند و افراد یک جامعه نسبت به آن ها گرایش و تمایل دارند.

جهان اجتماعی چیست؟

با اراده و آگاهی انسان ها تعریف می شود و با قرارداد آن ها به وجود می‌آید.

نهاد اجتماعی چیست؟

مجموعه‌ای از عقاید، ارزش‌ها، هنجارها و نمادهایی است که به رفع نیازهای معینی از افراد و جهان اجتماعی  اختصاص پیدا می‌کند.

تنوع آگاهی و معرفت انسان‌ها و همچنین تنوع اراده و اختیار آن ها، سبب پیدایش جهان های اجتماعی مختلف می شود.

پیامدهای جهان اجتماعی؛

تا زمانی که جهان اجتماعی از طریق مشارکت اجتماعی افراد پابرجاست، پیامدهای آن نیز باقی است.

جهان متجدد چیست؟

منظور از جهان متجدد، غرب بعد از رنسانس، یعنی جهان غرب چهارصد سال اخیر است.

داغ ترین مطلب!
درسنامه درس 6 جامعه شناسی 12

ماکس وبر کیست؟

ماکسیمیلیان کارل امیل وبر، جامعه‌شناس، تاریخدان، حقوقدان و استاد اقتصاد سیاسی آلمانی بود که به عنوان یکی از تاثیرگذارترین نظریه‌پردازان مهم توسعه مدرن جهان غرب شناخته می‌شود.

آرمان اجتماعی چیست؟

به مجموعۀ اهداف و ارزش های مشترکی که اعضای یک جهان اجتماعی خواهان رسیدن به آن ها هستند، آرمان اجتماعی گویند.

هویت چیست؟

آنچه در پاسخ به پرسش کیستی؟ گفته می شود و شخص با آن از اشیا و افراد دیگر متمایز می شود.

جامعه پذیری چیست؟

به فرایندی که هر فرد برای مشارکت در زندگی اجتماعی دنبال می کند و مسیری که برای شکل گیری هویت اجتماعی افراد طی می شود، جامعه‌پذیری گفته می‌شود.

کژروی اجتماعی چیست؟

به کنش هایی که برخلاف عقاید، ارزش ها و هنجارهای جامعه هستند، کژروی اجتماعی گفته می شود.

کنترل اجتماعی چیست؟

به مجموعه فعالیت هایی که برا یپذیرش فرهنگ جامعه و انطباق افراد با انتظارات جامعه انجام می گیرد، کنترل اجتماعی گفته می شود.

موقعیت اجتماعی چیست؟

به جایگاهی که فرد در جامعه یا در گروه اجتماعی دارد، موقعیت اجتماعی می گویند.

تحرک اجتماعی چیست؟

به جابه جایی افراد از یک موقعیت اجتماعی به موقعیت اجتماعی دیگر تحرک اجتماعی می گویند.

تعارض فرهنگی چیست؟

تغییرات هویتی افراد، گاهی از مرزهای مورد قبول جهان اجتماعی فراتر می رود.

کنش اقتصادی چیست؟

به آن دسته از فعالیت های روزمره که برای تهیه و تولید وسایل ضروری زندگی و رفع نیازهای مادی و معیشتی خود و دیگران انجام می دهیم، کنش اقتصادی گفته می شود.

 

میانگین امتیازات ۵ از ۵

دیدگاه‌ خود را بنویسید

تخفیف 5%+25%
هیچی
دفعه ديگه .
تقریبا!
مبلغ نقدی ۱۰۰۰۰۰ریال
کد تخفیف 7%+25%
چیزی نیست
روز شانست نبود
تقریبا!
ارسال رایگان
نشد
پوچ

شانس خودتان را برای برنده شدن یک جایزه امتحان کنید!
شانس خود را برای برنده شدن تخفیف های شگفت انگیز امتحان کنید!
دکمه زیر را فشار دهید و اجازه دهید تا گردونه شانس شما را برای بردن جایزه مشخص کند.

اگر برنده شدید کدی که گردونه بهتون میده رو یادداشت کنید و هتگام ثبت سفارش در قسمت کد تخفیف وارد کنید

اگر بازنده شدید ما یک بازی دیگر به شما می دهیم !

به بالای صفحه بردن