جزوه درس ۷ اقتصاد دهم

جزوه درس ۷ اقتصاد دهم

تجارت بین الملل

درس هفتم اقتصاد ۱۰

برای کنکور آماده شویم

در این درس چه می آموزیم؟

اطلاع درستی از موانع تجارت، از جمله انواع تحریم ها،کسب کنیم .
به الگویی مطلوب برای رفع موانع تجارت بیندیشیم

همان طور که ما انسان ها ملیت داریم، کالاها هم ملیت دارند. برخی از کالا ها در داخل تولید می شوند و برخیمحصولات نیز ممکن است چند ملیتی باشند.

سه دلیل اصلی برای تجارت با سایر کشورها

یکسان نبودن منابع و عوامل تولید در کشورها
یکسان نبودن کشورها از نظر دسترسی بهفناوری
تفاوت های اقلیمی و آب و هوایی

همین عوامل سبب می‌شود تا تولید بک محصول در کشوری به صرفه باشد و در کشور دیگر صرفه اقتصادی نداشته باشد و همین اختلاف، پایه تجارت دو کشور  یا صادرات و واردات را تشکیل می‌دهد.

مزیت مطلق یعنی اگر دو کشور به یک اندازه از نیروی کار،سرمایه و دانش فنی برخوردار باشند، یکی از آنها بتواند در مقایسه با دیگری بیشترین مقدار محصول را تولید کند.

دو کشور ایران و برزیل را در نظر بگیرید. برای سادگی فرض کنید:
هر دو کشور به یک اندازه از نیروی کار، سرمایه و دانش فنی برخوردارند. در هر دو کشور فقط غذا و پوشاک با قیمت های یکسان تولید می شوند.
هر دو کشور اگر همه عوامل تولیدشان را با اشتغال کامل، برای تولید غذا به کار گیرند، ایران ۶۱ واحد و برزیل ۴۱ واحد تولید می کند.

هر دو کشور اگر همه عوامل تولیدشان را با اشتغال کامل، برای تولید پوشاک به کار گیرند، ایران ۳۱ واحد و برزیل ۷۱ واحد تولید می‌کند
در این صورت برزیل در تولید پوشاک و ایران در تولید غذا ” مزیت مطلق” دارند. در نتیجه بهتر است در محصولی که مزیت دارند، تخصص و تمرکز یابند و محصولات خود را با یکدیگر مبادله کنند.

داغ ترین مطلب!
جزوه درس 1 منطق دهم

جزوه درس ۷ اقتصاد دهم

مزیت نسبی یعنی برتری یک کشور در تولید یک محصول در مقایسه با تولید محصول دیگر در همان کشور.
مثلا“ اگر کنیا همۀ امکانات خود را بر تولید غذا متمرکز کند، میتواند ۲۰ واحد غذا، و اگر به پوشاک تخصیص دهد ۱۰ واحد پوشاک تولید کند. در این صورت کنیا در تولید غذا داری مزیت نسبی است. به عبارتی دیگر، هزینه فرصت تولید غذا در این کشور کمتر از هزینه فرصت تولید پوشاک است.

اگر بخواهیم رابطه مزیت نسبی را با هزینه فرصت بیان کنیم باید بگوییم، داشتن مزیت نسبی در تولید یک کالا و یا انجام یک خدمت یعنی: تولید آن کالا یا انجام آن خدمت هزینه فرصت کمتری در مقایسه با تولید کالاها یا انجام خدمات دیگر دارد.

دولت ها و تجارت بین الملل

با وجود منافع قابل توجهی که تجارت بین الملل برای کشورها دارد؛ اما در عمل دولت های گوناگون با روندتجارت بین الملل یکسان برخورد نکرده اند: گاهی دولت ها برای حمایت از صنایع داخلی خود و کاهش وابستگی اقتصادی به کشورهای دیگر، تعرفه های گوناگونی بر واردات برخی از کالاها وضع می کنند

و گاهی در جهت گسترش روابط اقتصادی‌شان با کشورهایی که دیدگاه های نزدیک سیاسی با یکدیگر دارند، پیمان های تجاری وضع می کنند و تعرفه ها را کاهش می دهند. مجددا ممکن است با بروز اختلافات سیاسی یا اقتصادی، تعرفه ها را برقرار کنند و پیمان های قبلی را نقض کنند.

نمونه ای از رویکرد کشور ها به تجارت بین الملل

 

جنگ های تجاری و تحریم های اقتصادی

اقتصاد تک محصولی، اقتصادی شکننده و آسیب پذیر است؛ زیرا اقتصاد تک محصولی در مواقع بحرانی، امکان تاب آوری و انعطاف پذیری مقابل تکانه ها، مشکلات و تحریم ها را ندارد. در صورتی یک کشور می تواند به وضعیت استقلال و استحکام اقتصادی نزدیک شود که:

داغ ترین مطلب!
جزوه عربی مبحث اعداد

برای تعامل قدرتمند با دیگران، کشورها ناگزیرند میان بهره برداریا ز مزیت های موجود از سویی و خلق مزیت های جدید، در جهت افزایش استقلال و اقتدار اقتصادی دست به انتخاب بهینه بزنند.

این انتخاب به عواملی مانند موقعیت رقبا و میزان اعتمادی که به آنها داریم، موقعیت صنایع داخلی، منابع و امکانات طبیعی و انسانی و نیز وضعیت بازار و قیمت ها بستگی دارد.

فعالیت فردی در کلاس صفحه ۷۸

از نظر شما، با وجود موانع تجاری، بهترین الگوی تجارت اقتصادی با دنیا، دارای چه ویژگی هایی است؟

الگویی که در آن به مزیت های مطلق و نسبی توجه شود.

از تولید تک محصولی فاصله بگیرد.
به صنایع دانش بینان توجه بیشتری شود.
از روش های متنوع تری برای مبادله کالا ها و خدمات استفاده شود. مثلا“ مبادله پایاپای کالا یا مبادله کالاها با استفاده از پول های ملی


مزیت نسبی چیست؟
برتری یک کشور در تولید یک محصول در مقایسه با تولید محصول دیگر در همان کشور. ………. در اینجا بخوانید.
مزیت مطلق چیست؟
اگر دو کشور به یک اندازه از نیروی کار،سرمایه و دانش فنی برخوردار باشند،………. در اینجا بخوانید.

بهترین الگوی تجارت اقتصادی با دنیا، دارای چه ویژگی هایی است؟
از تولید تک محصولی فاصله بگیرد.به صنایع دانش بینان توجه بیشتری شود و ………. در اینجا بخوانید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵

دیدگاه‌ خود را بنویسید

تخفیف 5%+25%
هیچی
دفعه ديگه .
تقریبا!
مبلغ نقدی ۱۰۰۰۰۰ریال
کد تخفیف 7%+25%
چیزی نیست
روز شانست نبود
تقریبا!
ارسال رایگان
نشد
پوچ

شانس خودتان را برای برنده شدن یک جایزه امتحان کنید!
شانس خود را برای برنده شدن تخفیف های شگفت انگیز امتحان کنید!
دکمه زیر را فشار دهید و اجازه دهید تا گردونه شانس شما را برای بردن جایزه مشخص کند.

اگر برنده شدید کدی که گردونه بهتون میده رو یادداشت کنید و هتگام ثبت سفارش در قسمت کد تخفیف وارد کنید

اگر بازنده شدید ما یک بازی دیگر به شما می دهیم !

به بالا بروید