جزوه درس ۱ منطق دهم

جزوه درس ۱ منطق دهم

منطق دهم انسانی                                           

منطق ⇐ در لغت : از واژه ی نطق به معنای کلام و گفتار است.

                  در اصطلاح : علمی که در پی جلوگیری از خطای اندیشه است.

منطق؛ قانون درست فکرکردن را به ما می آموزد.

مغالطه(سفسطه):

خطای ذهن و اندیشه،خطای فکری که ممکن است هم به صورت عمدی و هم به صورت غیرعمدی اتفاق بیفتد.

مغالطات مانند بیماری های هستند که برای جلوگیری یا درماناشان، نیازمند شناخت و دانستن آنها هستیم.

ذهن انسان به صورت طبیعی بر اساس قواعدی می اندیشد.

قوانین منطقی، قواعد طبیعی ذهن ما هستند که توسط منطق دانان کشف شده اند نه اختراع! دانستن منطق به ذهن ما کمک می کند تا در روند طبیعی اش، دچار اشتباه نشود.

ذهن،همواره درمعرض لغزش قرار دارد و معمولا در دو جا دچار اشتباه می شود:  الف) استدلال های پیچیده

ب)تعریف دقیق اصطلاحات خاص

با بکارگیری علم منطق که به دسته بندی و توضیح قواعد ذهن می پردازد، سریع تر و دقیق تر می توان عوامل لغزش و خطای ذهن را تشخیص داد.

 منطق، علمی است کاربردی که تبحّر در آن به تمرین و ممارست و کسب مهارت نیاز دارد مانند رانندگی و دوچرخه سواری.

 منطق، علمی است ابزاری (آلی) که در خدمت سایر علوم می باشد نه علم اصالی (علومی که حقایق هستی را بیان می کنند).

داغ ترین مطلب!
نمونه سوال فلسفه پایه یازدهم

تشبیهات منطق:

الف:  منطق همچون سیستم های کنترلی یک خودرو است که میزان بنزین، سرعت حرکت و گرمای موتور را به ما نشان می دهند و در مقابل مشکلات به ما هشدار می دهند؛ اما باعث حرکت خودرو نمی شوند.
ب:  منطق را به شاقول(تراز) بنایی تشبیه کرد ه اند که به کارگیری آن باعث پدید آمدن بنای فکری مستحکمی میشود؛ اما آجرها و مواد لازم برای ساختن این بنا را باید از علوم دیگر تهیه کرد.
ج:  منطق مانند ترازوی مغازه داران است که برای سنجیدن و وزن کردن است و کاری به مواد غذایی ندارد.

حیطه و قلمرو کاربرد منطق:

در سراسر زندگی و همه رشته ها و بخش های زندگی و سخنان روزمره و استفاده از نشریات و آگهی های تجاری کاربرد دارد و تنها مخصوص رشته فلسفه و محیط تحصیلی نیست.

دو حیطه دانش بشری:     -تصور
                                          -تصدیق

تصور: مفهوم ، معنا ، صورت ذهنی ، اِدراک ساده بدون حکم چه واقعیت داشته باشد و چه واقعیت نداشته باشد.مانند؛ خانه و ، مرغ ، مثلث ، ارتفاعات کوه دماوند، سیمرغ، دیو  وقتی او را دیدم . نشانه تشخیص تصور، یک کلمه یا مجموعه ای از کلمات ، جمله ی نیمه کاره

جزوه درس ۱ منطق دهم

تصدیق: جمله ی خبری ، قضیه ، گزاره ، اِدراک به همراه حکم ، که در آن حکم و قضاوت وجود دارد و در آنها اوصافی را به چیزی نسبت یا از آن سلب می کنیم. مانند؛ مثلث شکل سه ضلعی است. حسن دانش آموز کلاس دهم است.

نشانه تشخیص تصدیق: جمله کامل همراه با فعل.

دو حیطه‌ی اصلی منطق:   تعریف
استدلال

تعریف: کشف تصورات مجهول بوسیله ی تصورات معلوم که در پاسخ ” چیست ” انجام می گیرد.

داغ ترین مطلب!
جزوه درس 5 منطق 10

نشانه ی تعریف : چیست ، یعنی.          توجه کنید ←     مثلث: شکل سه ضلعی.                          انسان: حیوان ناطق.

استدلال: کشف تصدیقات مجهول بوسیله ی تصدیقات معلوم که در پاسخ ” چرا ” انجام می گیرد.

نشانه ی استدلال : پس ، بنابراین ، چون ، زیرا ، اگر، هرگاه، چرا  توجه کنید اگر کارون خشک شود، کشاورزی ایران نیز با مشکل مواجه می شود.

پاسخ تمرین های درس یک منطق دهم را دانلود کنید.

حل تمرین منطق دهم درس یک

 

میانگین امتیازات ۴ از ۵

دیدگاه‌ خود را بنویسید

تخفیف 5%+25%
هیچی
دفعه ديگه .
تقریبا!
مبلغ نقدی ۱۰۰۰۰۰ریال
کد تخفیف 7%+25%
چیزی نیست
روز شانست نبود
تقریبا!
ارسال رایگان
نشد
پوچ

شانس خودتان را برای برنده شدن یک جایزه امتحان کنید!
شانس خود را برای برنده شدن تخفیف های شگفت انگیز امتحان کنید!
دکمه زیر را فشار دهید و اجازه دهید تا گردونه شانس شما را برای بردن جایزه مشخص کند.

اگر برنده شدید کدی که گردونه بهتون میده رو یادداشت کنید و هتگام ثبت سفارش در قسمت کد تخفیف وارد کنید

اگر بازنده شدید ما یک بازی دیگر به شما می دهیم !

به بالا بروید