جزوه اصطلاحات آرایه های ادبی

جزوه اصطلاحات آرایه های ادبی

بیت چیست؟

کم‌ترین مقدار شعر، واحد شعر، بیت است.

مصراع چیست؟

هر بیت دارای دو قسمت است که هر قسمت یک مصراع نامیده می شود.

ردیف چیست؟

واژه یا واژه‌هایی که در پایان مصراع‌ها و ابیات و پس از واژه قافیه، به صورت مستقل و عینا در یک معنی خاص تکرار می شود.

قافیه چیست؟

واژه یا واژه‌هایی که در پایان مصراع‌ها و ابیات و قبل از ردیف می آید و حرف یا حروف پایانی همۀ آن ها مشترک است.

تخلص چیست؟

به نام شعری شاعر تخلص می گویند. معمولا د ربیت پایانی شعر و یا بیت های ماقبل آخر آن می آید.

هجا چیست؟

مقدار آوایی که با یک بار باز شدن دهان ادا می شود و همان بخش کردن در آموزش دورۀ ابتدایی است.

وزن چیست؟

آهنگ خاصی است که از نظم میان هجاها و چگونگی قرار گرفتن واژه ها در شعر پدید می آید.

موقوف‌ المعانی چیست؟

بیت هایی است با معنای به هم پیوسته، هرگاه معنای یک بیت، هرگاه معنای یک بیت ناقص باشد و برای تکمیل آن، نیاز به بیت یا بیت های دیگر باشد، موقوف‌المعانی نامیده می شود.

قصیده چیست؟

شعری است که مصرع اول بیت اول با تمام مصراع های زوج آن هم قافیه است و تعداد ابیاتش معمولا بیشتر از ۱۵ بیت است.

غزل چیست؟

شعری است که مصرع اول بیت اول با تمام مصراع های زوج آن هم قافیه است و تعداد ابیاتش معمولا بیشتر از ۵ بیت است.

مورد تایید دفتر تکنولوژی آموزشی وزارت آموزش و پرورش

قطعه چیست؟

داغ ترین مطلب!
همه آنچه برای امتحان نهایی باید بدانید

شعری حداقل در دو بیت که تنها مصراع های زوج آن هم قافیه است.

مثنوی چیست؟

شعری است که هر بیت آن، برای خود قافیه‌ای جداگانه دارد و تعداد ابیات آن هم نامحدود است.

رباعی چیست؟

شعری است چهار مصراعی که مصراع های اول و دوم  و چهارم آن با هم هم قافیه ‌اند.

دوبیتی چیست؟

شعری است چهارمصراعی که مصراع های اول و دوم و چهارمش با هم هم قافیه اند اما از نظر وزن با رباعی تفاوت دارد.

ترجیع بند چیست؟

شعری است که از چند بخش تشکیل می شود. هر بخش آن در حکم یک غزل است و برای خودش قافیۀ جداگانه دارد؛ اما تمام این بخش ها را یک بیت تکراری که به آن ترجیع یا برگردان می گویند به هم پیوند می دهد.

ترکیب بند چیست؟

شعری است که از چند بخش تشکیل می شود. هر بخش آن در حکم یک غزل است و برای خودش قافیۀ جداگانه دارد؛ اما مام این بخش ها را یک بیت متفاوت و غیر تکراری به هم پیوند می دهد.

جزوه اصطلاحات آرایه های ادبی

مسمط چیست؟

شعری است که از رشته‌ها یا خانه‌های گوناگون پدید می آید.

چهارپاره چیست؟

شعری است که از چند بند هم وزن و هم آهنگ با قافیه های متفاوت تشکیل می شود. هر بند آن شامل چهار مصراع است و اغلب، مصراع های زوج آن هم قافیه اند.

مستزاد چیست؟

شعری است که به آخر هر مصراع آن کلمه یا کلماتی افزوده می شود. این افزوده ها، با مصراع پیش از خود هم وزن اند و معنی مصراع پیش از خود را تکمیل می کنند.

داغ ترین مطلب!
سؤالات امتحان فارسی 12

شعر نو نیمایی چیست؟

دارای مصراع های کوته و بلند. دارای وزن اما جای قافیه در آن مشخص نیست و هر جا شاعر بخواهد می تواند قافیه استفاده کند.

 

 

میانگین امتیازات ۵ از ۵

دیدگاه‌ خود را بنویسید

تخفیف 5%+25%
هیچی
دفعه ديگه .
تقریبا!
مبلغ نقدی ۱۰۰۰۰۰ریال
کد تخفیف 7%+25%
چیزی نیست
روز شانست نبود
تقریبا!
ارسال رایگان
نشد
پوچ

شانس خودتان را برای برنده شدن یک جایزه امتحان کنید!
شانس خود را برای برنده شدن تخفیف های شگفت انگیز امتحان کنید!
دکمه زیر را فشار دهید و اجازه دهید تا گردونه شانس شما را برای بردن جایزه مشخص کند.

اگر برنده شدید کدی که گردونه بهتون میده رو یادداشت کنید و هتگام ثبت سفارش در قسمت کد تخفیف وارد کنید

اگر بازنده شدید ما یک بازی دیگر به شما می دهیم !

به بالای صفحه بردن