آزمون اقتصاد دهم

آزمون اقتصاد دهم

صحیح یا غلط بودن گزینه های زیر را مشخص کنید:

یک کارآفرین موفق برای انتخاب صحیح و درست ، باید هزینه ها و درآمدش را محاسبه کند .                                              ص             غ

در اقتصاد معمولا” کشور هائی را که از قدرت تولیدی بالاتر و درآمد بیشتری بر خوردار باشندرا « پیشرفته تر » می دانند،        ص             غ

مطابق با معیار  بانک جهانی، افرادی که زیر ۹/۱ دلار در ماه درآمد دارند، زیر خط فقرمطلق هستند.                                 ص               غ

آزمون اقتصاد دهم

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید :

پـولی را که شما برای تولید صرف می کنید …………….. می نامند.
« رشــد » به معنای افزایش تولیـد است ، بنابراین یک مفهوم ……………….  است.
اساسی ترین شاخـص ارزیـابی وضعیت « اشتغـال کشـور » ………………. است .
« سیاست هائی که دولت از طریق بانک مرکزی برای مدیریت حجم نقدینگی و حفظ ارزش پــول اعمال می کند » را……….  می نامند.

مناسب ترین گزینه را انتخاب کنید :

این نوع بیکاری : شامل کسانی می شود « که شغل قبلی خود را به دلایلی رها کرده و به امیـد یافتن شغلی بهتر در جستجو » هستند.

الف ) بیکاری ساختاری                   ب) بیکاری اصطکاکی                ج) بیکاری دوره ای                     د) بیکاری فصلی

در « هندوستان » و « ایـران » چه نوع کالای خاصی وجود داشت که پر طرفدار بودند و به عنوان پول مورد استفاده قرار گرفتند.

الف) چــای – غــلات                 ب)  صــدف – غــلات              ج) پوست سمور – صـدف                    د) صـدف – چـای

داغ ترین مطلب!
نمونه سوال اقتصاد دهم

ویــژگـی کـدام دوره :

«جدا شدن اقتصاد ایران از ابعاد هویتی ، فرهنگی ، اجتماعی ، تاریخی ، و دینی خــود بـود » ؟

الف) اواخر حکومت صفویه                 ب) سلسله پهــلوی                  ج) دوران قـاجـار                   د) اواسط حکومت صفـویه

با توجه به مــوارد زیر، به ترتیب کدام گزینه صحيح است.

– اولين و مهمترین هــدف ماليا ت چيست؟  – اساس و مبنای ماليات بر دارائــی چيست؟

الف) اکاهش رفتار نامطلـوب – تقسیم عادلانه ثروت             ب) تامین مالی دولت – ثـروت مؤدی

ج) برقراری رفـاه عمومی – تقسیم عادلانه ثـروت                د) افـزایش درآمـد دولت – ثـروت موءدی

به سئوالات زیر پاسخ کــوتاه دهيد:

« نــرخ تــورم » چیست؟

دو مورد از مولفـه های شـاخص  H . D . I  را بنویسید.

مهم ترین کارکرد مصرف مسئولانه چیست؟

« وظـایف پــول » را فقط نام ببریـد.

شرایط و چگونگی پرداخت خمس را  بیان کنید.

اقتصــاد « مقــاومتــی » را تعریف کنید.

نوع «  مالیات پرداختی »  را در هر یک از موارد زیر تعیین کنید.

الف) کارکنان باید بخشی از درآمد خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند.

ب) افرادی که خانه ، ویلا ، خودرو های لوکس و … دارند ملزم به پرداخت درصدی از ارزش دارائی خود به دولت هستند .

بانک های قرض الحسنه به چه بانک هایی گفته می شود؟

کدام مورد نشان دهنده « رشـد اقتصادی » و کدام مورد نشان دهنده « پیشرفت اقتصادی » است.

الف) نزدیک شدن سهــم دهک اول از کل درآمد کشور به سهــم دهک  دهــم.

ب) افـزایش درآمـد خـریداران کالاهـا و محصــولات تولیـد شــده.

داغ ترین مطلب!
نمونه سوال روان‌شناسی

مشخص کنیـد کـه فــرد زیر  از « تــورم » زیــان می بیند یــا ســود . چـــرا ؟

  کارمند باز نشستـه ای با حقــوق ثابت باز نشستگــی در طـول دوره تــورم

با توجه با اطلاعات زیر، موارد خواسته شده را محاسبه کنید.

کل جمعیت = ۰۰۰/۰۰۰/۸۰ نفر                                                          افراد پایین تر از ۱۵ سال = ؟؟؟

افراد ۱۵ سال و بالاتر = ۰۰۰/۵۰۰/۵۹ نفر                                        افراد غیر فعال = ؟؟؟

افراد فعال = ۰۰۰/۵۰۰/۲۷ نفر                                                          تعداد بیکاران = ؟؟؟

شاغلین = ۰۰۰/۸۵۰/۲۴ نفر                                                              نرخ بیکاری =؟؟؟

در چه صورت یک کشور می تواند به وضعیت استقلال و استحکام اقتصادی نزدیک شود؟

 

میانگین امتیازات ۵ از ۵

دیدگاه‌ خود را بنویسید

تخفیف 5%+25%
هیچی
دفعه ديگه .
تقریبا!
مبلغ نقدی ۱۰۰۰۰۰ریال
کد تخفیف 7%+25%
چیزی نیست
روز شانست نبود
تقریبا!
ارسال رایگان
نشد
پوچ

شانس خودتان را برای برنده شدن یک جایزه امتحان کنید!
شانس خود را برای برنده شدن تخفیف های شگفت انگیز امتحان کنید!
دکمه زیر را فشار دهید و اجازه دهید تا گردونه شانس شما را برای بردن جایزه مشخص کند.

اگر برنده شدید کدی که گردونه بهتون میده رو یادداشت کنید و هتگام ثبت سفارش در قسمت کد تخفیف وارد کنید

اگر بازنده شدید ما یک بازی دیگر به شما می دهیم !

به بالای صفحه بردن