آزمون اقتصاد دهم انسانی

آزمون اقتصاد دهم انسانی

درستی یا نادرستی گزینه‌های زیر را تعیین کنید؟
الف) رشد و پیشرفت، نقطۀ مقابل رونق است.
ب) رشد به معنای افزایش تولید است؛ بنابراین مفهومی کیفی است.
ج) کشورهایی با قدرت تولیدی بالاتر و درآمد بیشتر، پیشرفته تر هستند.
د) می توان افزایش شاخص رشد یک کشور را معادل با افزایش درآمد آن کشور دانست.

براساس مفاهیم رشد کدام نادرست است؟
– رشد اقتصادی منحنی امکانات تولید را به بالا منتقل می کند.
– وقتی که اقتصاد رشد می کند کشور قادر است ازهرچیزی مقدار بیشتری تولید کند.
– یک منشأ رشد اقتصادی افزایش در منابع است.
– رشد اقتصادی هدف مشترک کشورها نیست.

موارد زیر را به طور کامل تعریف کنید؟
تولید ناخالص داخلی
درآمد داخلی
شاخص توسعه انسانی

آزمون اقتصاد دهم انسانی

مواردی که در محاسبه تولید ناخالص داخلی منظور نمی شود را با ذکر مثال نام ببرید؟
در محاسبه تولید ناخالص داخلی خطای محاسبه مجدد(خطای مضاعف) چه زمانی بوجود می آید؟
زمانی که ارزش پولی تولیدات کالاها و خدمات در تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته نشود.
زمانی که کالا و خدمات نهایی و واسطه‌ای در تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته شود.
زمانی که تولیدات کالا و خدمات خارج از مرزهای کشور نیز در نظر گرفته شود.
زمانی که فروش محصولات در سال بعد نیز در تولید ناخالص داخلی درنظر گرفته شود.

مهم‌ترین دلیل برای اندازه گیری تولید ناخالص داخلی چیست؟
نظارت بر تغییرات تولید در طول زمان
نظارت بر تغییرات تورم در روند تولید

نظارت بر تغییرات زمان در طول تولید
نظارت بر تغییرات تورم در طول زمان

با توجه به اطلاعات جدول زیر، تولید ناخالص داخلی به قیمت اسمی( جاری) و همچنین به قیمت واقعی (ثابت) را محاسبه کنید.
– نرخ رشد تولید اسمی و نرخ رشد تولید واقعی را نیز محاسبه نمایید؟

در صورتیکه هزینه استهلاک کشوری ۵۰ میلیون واحد باشد و تولید خالص داخلی آن کشور ۷۵۵ میلیون واحد باشد،
تولید ناخالص داخلی را محاسبه کنید.
در صورتی‌که جمعیت کشور ۳۰ میلیون نفر باشد، درآمدناخالص سرانه را محاسبه کنید؟

چنانچه براساس اطلاعات جدول زیر، تفاوت سهم دهک اول و دهم ۱۶ درصد، تفاوت سهم دهک دوم و نهم ۵ / ۱۴ درصد، تفاوت سهم دهک هفتم و ششم ۲ درصد وتفاوت سهم دهک هفتم و سوم ۵ درصد باشد، سهم دهک اول و سوم و هفتم و نهم را محاسبه کنید. وضعیت توزیع درآمد را در این کشور تعیین کنید.

 

داغ ترین مطلب!
نمونه سوال روان‌شناسی

میانگین امتیازات ۴ از ۵

دیدگاه‌ خود را بنویسید

تخفیف 5%+25%
هیچی
دفعه ديگه .
تقریبا!
مبلغ نقدی ۱۰۰۰۰۰ریال
کد تخفیف 7%+25%
چیزی نیست
روز شانست نبود
تقریبا!
ارسال رایگان
نشد
پوچ

شانس خودتان را برای برنده شدن یک جایزه امتحان کنید!
شانس خود را برای برنده شدن تخفیف های شگفت انگیز امتحان کنید!
دکمه زیر را فشار دهید و اجازه دهید تا گردونه شانس شما را برای بردن جایزه مشخص کند.

اگر برنده شدید کدی که گردونه بهتون میده رو یادداشت کنید و هتگام ثبت سفارش در قسمت کد تخفیف وارد کنید

اگر بازنده شدید ما یک بازی دیگر به شما می دهیم !

به بالای صفحه بردن